Geležinkelio valdymo plano parengimas, RBR 2017/19

Paskelbta: 23.08.2017
Baigta: 23.01.2018
Sutartis pasirašyta su:

Perkančioji organizacija, Uždaroji akcinė bendrovė „RB Rail“ AS, registracijos adresas: Krišjāņa Valdemara g. 8-7, Ryga LV-1010, Latvija, paskelbė atvirą konkursą „Geležinkelio valdymo plano parengimas“.

Šio atviro konkurso identifikacinis numeris yra RBR 2017/19.

Taikomas BVPŽ (angl. CPV) kodas: 71300000-1 (Inžinerijos paslaugos).

 

Atviras konkursas ir pirkimo objektas yra dalinai finansuojami Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. CEF) lėšomis.

Atviras konkursas yra organizuojamas pagal Latvijos Viešųjų pirkimų įstatymą.

 

Atviro konkurso objektas

Atviro konkurso objektas yra parengti bendrą Rail Baltica geležinkelio koridoriaus valdymo plano koncepciją trumpuoju, vidutiniu bei ilguoju laikotarpiais. Valdymo plano koncepcija apima transporto organizavimo, kuris bus realizuojamas Rail Baltica geležinkelio linijoje, pasiūlymą.

Konsultavimo paslaugų suteikimo vieta studijai parengti yra Ryga, Latvija.

 

Atviro konkurso dokumentai

Atviro konkurso reglamentą ir visus jo priedus galima atsisiųsti iš perkančiosios organizacijos svetainės internete: http://railbaltica.org/tenders/ (žr. skyrių „Atviro konkurso dokumentai“ žemiau). Suinteresuoti tiekėjai gali susipažinti bei gauti spausdintą reglamento kopiją „RB Rail“ AS biure, adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, 4-as aukštas, Ryga LV-1010, Latvija. Atviro konkurso reglamentą galima įsigyti nemokamai.

 

Pasiūlymų pateikimas

Pasiūlymas dalyvauti atvirame konkurse turi būti pateiktas „RB Rail“ AS,  Krišjāņa Valdemara g. 8-7, 4-as aukštas, Ryga LV-1010, Latvija, asmeniškai, per kurjerį arba registruotu paštu. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 26 dienos, iki 14:00 val.

 

Vokų su pasiūlymais atplėšimas

Vokai su Pasiūlymais atplėšiami viešo pirkimų komisijos susirinkimo metu 2017 m. rugsėjo 26 dieną 14:00 val. „RB Rail“ AS biure, 4 aukšte, adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, Ryga, LV-1010, Latvija.

 

Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys

Atviro konkurso organizaciniais klausimais: Vadovaujantysis pirkimų specialistas Mārtiņš Blaus, telefonas: +371 28118533, el-pašto adresas: martins.blaus@railbaltica.org;

Atviro konkurso objekto klausimais: Kristaps Rudzis, Projekto asistentas, telefonas: +371 2815 0101, el-pašto adresas: Kristaps.Rudzis@railbaltica.org.

 

Atviro konkurso Dokumentai (atsisiuntimui):

  1. Atviro konkurso „Geležinkelio valdymo plano parengimas“ reglamentas (download);
  2. Priedai Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 MS Word formatu (download).