Bėginio transporto (lengvojo geležinkelio arba tramvajaus) jungties tarp RB Ulemistės keleivių terminalo ir Talino keleivių uosto (senamiesčio uosto „Vanasadam“), priklausančio TEN-T pagrindiniam tinklui, galimybių ir techninės koncepcijos studija, RBR 2017/22

Paskelbta: 21.08.2017
Baigta: 22.01.2018
Sutartis pasirašyta su:

Perkančioji organizacija, Uždaroji akcinė bendrovė „RB Rail“ AS, registracijos adresas: Krišjāņa Valdemara g. 8-7, Ryga LV-1010, Latvija, paskelbė atvirą konkursą „Bėginio transporto (lengvojo geležinkelio arba tramvajaus) jungties tarp RB Ulemistės keleivių terminalo ir Talino keleivių uosto (senamiesčio uosto „Vanasadam“), priklausančio TEN-T pagrindiniam tinklui, galimybių ir techninės koncepcijos studija“.

 

Šio atviro konkurso identifikacinis numeris yra RBR 2017/22.

Taikomas BVPŽ (angl. CPV) kodas: 71300000-1 (Inžinerijos paslaugos).

 

Atviras konkursas ir pirkimo objektas yra dalinai finansuojami Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. CEF) lėšomis.

Atviras konkursas yra organizuojamas pagal Latvijos Viešųjų pirkimų įstatymą.

 

Atviro konkurso objektas

Atviro konkurso objektas yra parengti studiją (toliau – Studija), skirtą išnagrinėti keleivių susisiekimo tarp „Vanasadam“ ir Rail Baltica linijos Talino Ulemistės geležinkelio stoties alternatyvas (mažiausiai 3) techniniu bei ekonominių požiūriu, atlikti kaštų – naudos analizę ir pasiūlyti optimalių sprendimą pateikiant linijos planą, kuris vėliau bus naudojamas kaip išeitiniai duomenys projektui parengti. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti efektyvią jungtį tarp abiejų TEN-T transporto tinklo mazgų pasiūlant tvarų, aukštos kokybės, didelių pajėgumų ir greitą susisiekimą, integruojantį miesto, priemiestinius bei tarptautinius transporto srautus.

Studijos įgyvendinimo vieta yra Talinas (Estija).

 

Atviro konkurso dokumentai

Atviro konkurso reglamentą ir visus jo priedus galima atsisiųsti iš perkančiosios organizacijos svetainės internete: http://railbaltica.org/tenders/ (žr. skyrių „Atviro konkurso dokumentai“ žemiau). Suinteresuoti tiekėjai gali susipažinti bei gauti spausdintą Reglamento kopiją „RB Rail“ AS biure, adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, 4-as aukštas, Ryga LV-1010, Latvija. Atviro konkurso reglamentą galima įsigyti nemokamai.

 

Pasiūlymų pateikimas

Pasiūlymas dalyvauti atvirame konkurse turi būti pateiktas „RB Rail“ AS,  Krišjāņa Valdemara g. 8-7, 4-as aukštas, Ryga LV-1010, Latvija, asmeniškai, per kurjerį arba registruotu paštu. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 26 dienos, iki 11:00 val.

 

Vokų su pasiūlymais atplėšimas

Vokai su Pasiūlymais atplėšiami viešo pirkimų komisijos susirinkimo metu 2017 m. rugsėjo 26 dieną 11:00 val. „RB Rail“ AS biure, 4 aukšte, adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, Ryga, LV-1010, Latvija.

 

Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys

Atviro konkurso organizaciniais klausimais: Vadovaujantysis pirkimų specialistas Mārtiņš Blaus, telefonas: +371 28118533, el-pašto adresas: martins.blaus@railbaltica.org;

Atviro konkurso objekto klausimais: Projekto ekspertas (Estija) Karmo Kõrvek, telefonas: +372 53423015, el-pašto adresas: karmo.korvek@railbaltica.org.

 

Atviro konkurso Dokumentai (atsisiuntimui):

  1. Atviro konkurso „Bėginio transporto (lengvojo geležinkelio arba tramvajaus) jungties tarp RB Ulemistės keleivių terminalo ir Talino keleivių uosto (senamiesčio uosto „Vanasadam“), priklausančio TEN-T pagrindiniam tinklui, galimybių ir techninės koncepcijos studija“ reglamentas (download);
  2. Priedai Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 MS Word formatu (download);
  3. Techninės sąlygos tramvajaus linijos projektavimui („Tallinna Linnatranspordi AS”) (download)