Stiprinamas „Rail Baltica“ bendradarbiavimas su Lenkija

Siekiant sustiprinti glaudžią partnerystę su Lenkija ir vienu iš svarbiausių „Rail Balticos“ strateginių partnerių „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.“, pasirašyta trišalė ketinimų deklaracija tarp globalaus projekto koordinatorės ir įgyvendinančiosios organizacijos „RB Rail“, nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos Lietuvoje „LTG Infra“ ir Lenkijos geležinkelių infrastruktūros valdytojos, atsakingos už „Rail Balticos“ koridoriaus įgyvendinimą Lenkijos ir Lietuvos pasienio ruože techniniu ir veiklos lygmenimis.

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.“ yra Lenkijos geležinkelių infrastruktūros valdytoja, atsakinga už infrastruktūros plėtrą Lenkijoje, o neseniai pasirašytoje ketinimų deklaracijoje išdėstyti bendri principai yra visų projekto suinteresuotųjų šalių valios tęsti bendradarbiavimą išraiška. Ir tokiu būdu šalys siekdamos bendradarbiauti tiesiant trūkstamą geležinkelio liniją ES TEN-T Šiaurės jūros–Baltijos jūros pagrindiniame tinkle, taip užtikrinant visišką trijų Baltijos šalių integraciją į bendrą Europos geležinkelių erdvę ir kuriant naują ekonominį ir saugumo koridorių.

Pasirašytoje ketinimų deklaracijoje numatyta, kad projekto „Rail Baltica“ partneriai bendradarbiauja spręsdami klausimus, susijusius su geležinkelių infrastruktūros projektavimo pamatinių dokumentų suderinamumu, sąsaja su energijos posistemio architektūra, konkrečiau – sąsaja tarp energijos posistemio ribinių elementų ir sąsaja su valdymo, kontrolės ir signalizacijos posistemiais.

„Rail Baltica“ yra unikalus ir, atsižvelgiant į šią itin sudėtingą geopolitinę situaciją, labai reikalingas ES lygmens tarpvalstybinis projektas, skirtas ne tik Baltijos regiono saugumui ir ekonominei gerovei užtikrinti, bet ir mūsų bendroms europinėms vertybėms stiprinti. Su Lenkija bendradarbiaujame nuo seno, o dabar, kai projektas pasiekė brandą ir pradedami statybos darbai stambiu mastu, dar daugiau dėmesio bus skiriama bendriems standartams ir techniniams reikalavimams suderinti ne tik Baltijos šalyse, bet ir tarpvalstybiniame ruože su Lenkija. Džiaugiamės galėdami pradėti naują produktyvaus bendradarbiavimo su Lenkijos partneriais etapą“, – sako „RB Rail AS“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Agnis Driksna.

„Sklandus projekto „Rail Baltica“ – svarbios Europai geležinkelio linijos, jungiančios Baltijos šalis, – įgyvendinimas būtų neįmanomas be gero visų partnerių bendradarbiavimo. Pasirašytas ketinimų protokolas su bendrovėmis „RB Rail“ ir „LTG Infra“ dar labiau sustiprins bendradarbiavimą. Keitimasis patirtimi yra itin svarbūs siekiant pagerinti geležinkelių eismo kokybę tarpvalstybiniuose ruožuose. Mūsų veikla atsispindės gerinant susisiekimo geležinkeliais tarp Lenkijos ir Lietuvos kokybę. Geležinkelis, ekologiškiausia transporto priemonė, vis labiau vaidins svarbų vaidmenį tarptautiniame transporte“, – sako „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.“ valdybos pirmininkas Ireneuszas Merchelis.

„Globalaus projekto „Rail Baltica“ ruožo nuo Kauno iki Lenkijos ir Lietuvos sienos įgyvendinimo darbai vyksta sklandžiai, o praėjusiais metais parinkus maršruto trasą, projektas įžengia į projektavimo etapą. Taip pat teigiamai vertiname padarytą pažangą įgyvendinant projektą „Rail Baltica“ Lenkijos ruože. Ši ketinimų deklaracija dar labiau sustiprins šalių pastangas ir bendradarbiavimą sprendžiant bendrus klausimus, kurie gali iškilti įgyvendinant projektą „Rail Baltica“ Lenkijos ir Lietuvos pasienio ruože“, – teigia „LTG Infra“ generalinis direktorius Karolis Sankovski.