„RB Rail AS“ valdyba ir Lietuvos Susisiekimo ministras aptarė „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo planus

Vakar, rugsėjo 30 d., bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ valdybos nariai su susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu Vilniuje susitiko aptarti „Rail Baltica“ įgyvendinimo planus Lietuvoje.

 Šiuo metu vyksta visi parengiamieji darbai tiesiant „Rail Baltica“ link Lietuvos ir Latvijos sienos. Šiame ruože jau baigtos žemės paėmimo procedūros, o iš 169 kilometrų iki Latvijos sienos paskelbtos viešųjų pirkimų procedūros rangoms darbams dėl 65 km ilgio „Rail Baltica“ geležinkelio linijos.  Neries tilto – sudėtingiausio statybos objekto Lietuvos atkarpoje – projektavimo darbai baigti 2020 m. gruodžio mėn., o statybos darbų sutartį planuojama pasirašyti artimiausiais mėnesiais. Taip pat Susisiekimo ministerijos rengiami specialieji planai infrastruktūros priežiūros depui, Kauno – Vilniaus ir Kauno – Lenkijos sienos bei Kauno mazgui, taip pat pradedama regioninių stočių ir Panevėžio mazgo plėtra.

„Projektas progresuoja visose trijose Baltijos šalyse. Dėl „Covid-19“ ir kitų aplinkybių kai kurios „Rail Baltica“ linijos atkarpose rodoma mažesnė pažanga negu buvo planuota. Projektavimo darbams vykstant, atlikome pakeitimus, kurie suteikia papildomos naudos projektui, tačiau reikalauja papildomo laiko“, – sako „RB Rail AS“ valdybos narys ir programų direktorius Mark S. Loader.

„Visų projekto partnerių įsipareigojimas Baltijos šalyse ir ES  nesikeičia – pirmuosius darbus užbaigti iki 2026 m. Kartu užtikrinant visišką funkcionalumą visoje „Rail Baltica“ linijoje – kartu su likusiais Šiaurės jūros – Baltijos ir kitų pagrindinių transporto tinklų koridoriais ES – ne  vėliau kaip 2030 m. “, – sako Agnis Driksna, „RB Rail AS“ valdybos pirmininkas ir vadovas. „Kadangi projekto įgyvendinime dalyvauja daug partnerių, ministras dar kartą patvirtino visapusišką visų partnerių, dalyvaujančių Lietuvoje, paramą“.

„Nėra jokių abejonių, kad „Rail Baltica“ linijos statybos darbai ir toliau išlieka prioritetas. Kad būtų galima pradėti statybos darbus esame įsipareigoję iki šių metų pabaigos toliau užbaiginėti techninius projektus – tose atkarpose, kurioms yra užtikrintas finansavimas pradėti statybos darbus Lietuvoje. Mes taip pat susitarėme dėl glaudesnio bendradarbiavimo dėl vykstančio teritorinio planavimo ruože Kaunas – Lietuva/Lenkija siena, siekiant užtikrinti, kad naujoji šios atkarpos linija visiškai atitiktų „Rail Baltica“ techninius parametrus ir leistų tęsti išsamius šio ruožo techninius projektavimo darbus kartu su demonstruojama „Rail Baltica“ infrastruktūros plėtros pažanga Lenkijoje“, – priduria Driksna.

01.10.2021