„Rail Baltica“ projekto pirkimuose 2021 m. daugiausia dėmesio skiriama didelio masto statybos darbų pasirengimui

Daugiau nei 1300 geležinkelių sektoriaus profesionalų iš 34 pasaulio šalių – Baltijos šalių, Vokietijos, Italijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Prancūzijos ir kitų valstybių, kovo 30 d. dalyvavo „RB Rail AS“ viešųjų pirkimų internetiniame seminare. Pagrindinis renginio tikslas – pateikti išsamesnę informaciją apie „Rail Baltica“ projekto pirkimų procesą, vertinimo kriterijus ir pagrindinius reikalavimus, kurie padės potencialiems tiekėjams sėkmingai dalyvauti būsimuose konkursuose.

„RB Rail AS“ atstovai renginio metu pristatė pagrindinius būsimus konkursus, tarp jų ir „Rail Baltica“ projektą įgyvendinančių institucijų planuojamus konkursus bei jų paskelbimo laiką 2021 m.

Renginį atidarė „RB Rail AS“ vadovas ir valdybos pirmininkas Agnis Driksna. Jis pabrėžė, kad 2021 m. dėmesys skiriamas didelio masto statybos darbų pasirengimui. „Nors vis dar tęsiasi  pandemija, sulėtinusi daugelį pramonės šakų, 2020 m. „Rail Baltica“ projektas padarė didelę pažangą. Turime priėmę tvirtą politinį įsipareigojimą tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos (ES) lygmeniu atlikti svarbų vaidmenį, skatinantį ekonomikos atgaivinimą ir regioninę plėtrą Baltijos šalyse popandeminiu laikotarpiu, – komentuoja A. Driksna. – Žengdami į kitą „Rail Baltica“ projekto plėtros etapą, 2021 m. dėmesį sutelkėme į didelio masto statybos darbus. Tai apims šio tarptautinio projekto įgyvendinimo plano suderinimą su turimomis finansinėmis perspektyvomis ir ilgalaikiu ES biudžetu. Taip pat pagrindinės geležinkelio linijos statyboms būtinų medžiagų ir jos dalių aprūpinimu. Šiais metais planuojamų pirkimų vertė viršys 2 mlrd. Eur, todėl tikimės, kad sukursime stiprias ir tvarias partnerystes.“

„Rail Baltica“ projektavimas jau yra gerokai pasistūmėjęs į priekį – projektuojama daugiau nei 640 km iš 870 km „Rail Baltica“ geležinkelio linijos. 2020 m. taip pat buvo skirti statybos darbams trijose Baltijos šalyse. Iki 2026 m. visos „Rail Baltica“ investicijos Baltijos šalyse sudarys 5,8 mlrd. Eur, o iki 85 proc. šios sumos finansuos ES. Šiuo metu pasirašytos 675 mln. Eur vertės sutartys.

„Šiandien dirbame su daugiau nei 217-a Baltijos šalių ir 50-ia ES įmonių. Sujungiame geriausias tarptautines ir vietines žinias bei patirtis. Siekdami įgyvendinti užsibrėžtus ambicingus tikslus, atvirų pirkimų metu skatiname tiek tarptautinius, tiek pačių Baltijos šalių tiekėjus aktyviai dalyvauti ir prisijungti prie „Rail Baltica“ komandos“, – priduria „RB Rail AS“ vadovas.

Internetinio seminaro metu „RB Rail AS“ viešųjų pirkimų direktorius Kristjanas Piirsalu pristatė pagrindines pirkimų kryptis: pirma, konsoliduoti pirkimai geležinkelio linijos medžiagoms ir jos dalims įsigyti; antra, toliau organizuoti projektavimo paslaugų pirkimus likusioms atkarpoms Lietuvoje; trečia, skelbti energijos posistemių projektavimo ir statybos konkursus. Taip pat planuojama pasirengti kontrolės valdymo ir signalizacijos (CCS) posistemių konkursams, kuriuos numatoma skelbti 2022 m. pradžioje. „RB Rail AS“ viešųjų pirkimų vadovė Aiga Benfelde užbaigė internetinį seminarą išskirdama pirkimų proceso pagrindines gaires, esminius reikalavimus ir vertinimo kriterijus. Be to, ji atkreipė potencialių tiekėjų dėmesį į kokybiškų paraiškų svarbą.

 
Žiūrėkite „RB Rail AS“ pirkimų internetinį seminarą žemiau!  

 

 
 
 
 
30.03.2021