„Rail Baltica“ ieško geležinkelio eismo valdymo ir signalizacijos sistemų inžinerinių paslaugų tiekėjo

Už projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą atsakinga bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ paskelbė inžinerinių paslaugų skirtų pasirengti Rail Baltica eismo valdymo ir signalizacijos (CCS) posistemio įgyvendinimui, organizuoti jo pirkimą bei priežiūrą diegimo metu, pirkimo konkursą.

Perkamos CCS inžinerinės paslaugos apima šias sėkmingam CCS posistemio  diegimui reikalingas veiklas:

  • specifikacijų parengimą projektavimo ir diegimo darbų pirkimui;
  • pagalbą vertinant techninius pasiūlymus;
  • projektavimo ir diegimo darbų priežiūrą;
  • testavimo ir pridavimo priežiūrą.

CCS posistemis visam „Rail Baltica“ globaliam projektui apima visus geležinkelio linijos eksploatacijai pradėti reikalingus komponentus: eismo valdymo sistemą, blokuotės ir ETCS sistemas, radijo ryšio, komunikacijų ir elektros tiekimo bei kitas pagalbines sistemas.

„CCS sistema yra būtina aukštos kokybės, efektyviam ir saugiam krovininių bei keleivinių traukinių eismui užtikrinti mūsų geležinkelio infrastuktūra. Mūsų tikslas – užtikrinti vieną ir sąveikų CCS sprendimą visai 870 km. ilgio „Rail Baltica“ linijai. Tam, kad įveiktume šį inžinerinį iššūkį, ieškome tiekėjo, turinčio patirties diegiant sudėtingus, sąveikius, modernius ir didelės apimties CCS sprendimus ir tam reikalingų techninių žinių“,- teigia laikinai „RB Rail AS“ technikos direktoriaus pareigas einantis Kaido Zimmerman.

Pirkimas vyks dviem etapais su derybomis. Paraiškų pirmajam etapui laukiama iki šių metų lapkričio 30 dienos.

13.11.2020