Naujose „Rail Baltica“ studijose pateikiamos rekomendacijos tarptautinėms ir regioninėms stotims

 

Tarptautinis konsorciumas, vadovaujamas pasaulinės architektūros, inžinerijos ir konsultacijų bendrovės „Ramboll“, bendros „Rail Baltica“ Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ vardu atliko dvi studijas ir pateikė rekomendacijas, kaip maksimaliai padidinti socialinę ir ekonominę naudą „Rail Baltica“ tarptautinėms keleivinėms stotims, taip pat kaip vystyti regionines geležinkelio paslaugas. Šių studijų rezultatai bus integruoti į tolesnę „Rail Baltica“ globalaus projekto plėtrą ir suteiks pagrindą tolesniam glaudesniam bendradarbiavimui su projektą įgyvendinančiomis organizacijomis, savivaldybėmis, verslo asociacijomis, transporto paslaugų teikėjais, NVO ir kitais svarbiais partneriais.

„Rail Baltica“ tarptautinių keleivinių stočių socialinės ir ekonominės naudos studija, kurią atliko „Ramboll“ vadovaujamas konsorciumas, įskaitant įmonės „Gottlieb Paludan Architects“, „Architects Soini & Horto“, „RealDeal“, pateikė keletą rekomendacijų. Pradedant nuo trumpalaikio iki ilgalaikio planavimo, kaip vystyti visas 7 „Rail Baltica“ tarptautines stotis – Talino Ülemiste, Pernu, Rygos centrinė, Rygos tarptautinio oro uosto, Panevėžio, Kauno ir Vilniaus. Tikslas yra garantuoti jų vaidmenį, kaip multimodalinio susisiekimo mazgų ir užtikrinti artimiausių teritorijų ekonominę plėtrą.

Studijoje yra pateikiamos tarptautinės praktikos, kaip geležinkelio keleivinės stotys gali paskatinti ekonomikos plėtrą. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje Mančesterio Pikadilio stoties viešosios erdvės pertvarkymas buvo susijęs su žemės vertės padidėjimu 33 proc., maždaug 3 000 darbo vietų aplink geležinkelio stotį sukūrimu ir 2 000 m2 prekybos plotu stoties apylinkėse.

Panašiai pagal „Sheffield Station Gateway“ programą į stoties teritoriją buvo investuota 74 mln. GBP, o tai savo ruožtu lėmė 3,4 mln. GBP per metus Šefildo miesto BVP padidėjimą. Be to, Švedijos atlikti tyrimai rodo, kad gyventojų skaičius, jų užimtumas 3 km spinduliu išaugo apie 20 proc. dėl naujai sukurtų geležinkelio stočių miestuose, priemiesčiuose ir atokesnėse vietose.

 

Tarptautinėse geležinkelio stotyse susitinka verslas ir keleiviai

Pagrindinės studijos išvados apima rekomendacijas, kaip plėtoti stotis kaip žmonių ir verslo susitikimų vietas, ir kurios būtų patogios visiems. Siekiama teikti paslaugas, kad jos būtų patrauklesnės ne tik keleiviams, bet ir užklystantiems gyventojams, miestų svečiams. Pavyzdžiui, vystant prekybos zonas, pramogų erdves ir pan.

Studijoje nagrinėjamos galimos sinergijos ir būtinybė integruotis į aplinkinį miesto kraštovaizdį per modernų stoties planavimą, kuris garantuotų prieinamumą visiems. Taip pat verslo plėtrą, įtraukiant bendruomenes, orientuotas į aukštos kokybės traukinių sistemas.

Be to, tyrime nagrinėjama, kaip svarbu plėtoti „Rail Baltica“ geležinkelio tarptautines keleivių stotis kaip modernius miesto transporto mazgus, kad būtų galima užtikrinti efektyvų ir sklandų skirtingų mobilumo paslaugų integravimą, derinant geležinkelį su viešuoju transportu ir asmeniniu transportu. Studijos santrauką anglų kalba galite rasti čia.

 

Jei efektyviai plėtojamos regioninės keleivių vežimo paslaugos, skatinama plėtra regionuose

Regioninio poveikio studijoje apžvelgiamos socialinės ir ekonominės regioninės galimybės, susijusios su naujų ar patobulintų regioninių geležinkelių paslaugų įgyvendinimu, atsižvelgiant į „Rail Baltica“ plėtros perspektyvą. Studijos santrauką anglų kalba galite rasti čia.

„Rail Baltica yra unikalus geležinkelių infrastruktūros projektas, todėl svarbu mokytis iš pasaulinės praktikos, siekiant užtikrinti, kad „Rail Baltica“ infrastruktūros ir ekonominio koridoriaus potencialas būtų išnaudotas pilnai“, – sakė „RB Rail AS” transporto ekonomistas dr. Stefano Manzo. „Šių tyrimų rezultatai bus naudojami kaip tvirtas pagrindas tęsti dialogą su atitinkamais projekto partneriais, sprendimų priėmėjais, siekiant toliau skirti dėmesį „Rail Baltica“ infrastruktūrai ir paslaugoms būsimiems galutiniams vartotojams, žmonėms ir verslui. Iš tiesų, kadangi kiekviena suplanuota „Rail Baltica“ regioninių stotelių vieta skiriasi savo gyventojų skaičiumi, ekonomine veikla, potencialia plėtra ir kt. glaudus bendradarbiavimas su savivaldybėmis ir vietos bendruomenėmis regioninių stočių planavimo ir projektavimo etape, taip pat nuolatinis bendradarbiavimas plėtra, yra pagrindas sėkmei“.

Studijoje taip pat pabrėžiama, kaip efektyviai plėtojamos geležinkelių regioninės keleivių vežimo paslaugos gali prisidėti prie regioninės sanglaudos didinimo, nagrinėjama, kokios galimybės, atsiranda dėl geresnio susisiekimo bei didesnio pasiekiamumo kaimo vietovėse. Taip pat turėtų būti užtikrintas regioninių geležinkelių paslaugų integravimas į platesnę regioninę mobilumo sistemą ir gamybinį tinklą, įskaitant regioninių ir vietinių logistikos paslaugų integravimą ir plėtrą, siekiant visapusiškai pasinaudoti naujai kuriama regionine geležinkelių infrastruktūra ir paslaugomis.

Visas studijas  galite rasti oficialioje „Rail Baltica“ globalaus projekto svetainėje.

 

 

„Rail Baltica” tarptautinių ir regioninių stočių progresas

Estijoje

Šiuo metu baigti pagrindiniai Ülemiste keleivių terminalo ir infrastruktūros projektai, o 2022 m. spalio mėn. paskelbtas statybos darbų pirkimas. Statybas planuojama baigti 2027 m. rudenį. Tuo tarpu Pernu keleivių terminalo projektavimas baigtas, statybos viešųjų pirkimų pradžia – 2023 m., o planuojama statybų pradžia – 2024 m. Terminalo statybos darbus planuojama baigti 2027 m., tai yra ir atitinkamos pagrindinės linijos statybos atkarpos užbaigimo terminas. Estijos regioninių stotelių projektiniai sprendiniai bus rengiami lygiagrečiai su pagrindinės linijos projektavimu ir atsižvelgiant į galutinius pagrindinės trasos projektinius sprendinius. Pasirašyta sutartis dėl vietinių stotelių Raplaos apskrityje projektavimo – pagal šią sutartį taip pat bus parengti „Rail Baltica“ vietinių stotelių ir laukimo platformų estakadų projektai.

 

 

Latvijoje

Vyksta dviejų didesnių „Rail Baltica“ projekto objektų – Rygos centrinės stoties ir Rygos tarptautinio oro uosto stoties – statybos darbai. 2021 m. atliktų statybos darbų suma viršijo 55 mln. eurų, abiejose projekto atkarpose įsigyta žemių. Tuo tarpu centriniame mazge atliktų statybos darbų apimtys 2021 metais siekė 50,8 mln. Eur. Šiemet statybos darbai vyksta Rygos centrinės stoties „Rail Baltica“ teritorijoje, įskaitant pietinę stoties pastato pusę. 2021 metais buvo pradėtas statyti tarptautinis Rygos oro uostas, kuris šiemet plečiasi – tiesiamas naujas privažiavimo kelias į/iš oro uosto kelio, statomas automobilių stovėjimo aikštelės išplėtimas ir visos komunikacijos. Prasidės estakados polių statyba ir pirmieji stoties pastato darbai – bus pastatytas naujas pėsčiųjų tiltas, jungiantis terminalą su oro uostu ir „oras-takas“ (bagažo) tunelis.

Kalbant apie regioninės stoties įgyvendinimą, derybų procedūroje toliau renkama įmonė, kuri užtikrins „Rail Baltica“ 17 regioninių mobilumo taškų Latvijoje projektavimą ir atliks priežiūrą, įskaitant visus projektavimui būtinus parengiamuosius darbus.

 

 

Lietuvoje

Artimiausiais mėnesiais paaiškės architektūrinio konkurso „Vilnius Connect“ nugalėtojas, o vėliau prasidės projektavimo veiklos. Sutartis dėl Panevėžio mazgo, į kurį įeina ir Panevėžio keleivinė tarptautinė stotis, specialiojo plano rengimo pasirašoma 2022 m. birželį. Kai bus parengtas specialusis planas, bus sprendžiama dėl tikslios Panevėžio tarptautinės stoties vietos. Jį parengti planuojama per ateinančius dvejus metus. Kauno keleivių stoties projektavimo pirkimą planuojama skelbti 2022 m. rugpjūčio/rugsėjo mėn.

 

„Rail Baltica” tarptautinių keleivinių stočių pridėtinės vertės maksimizavimas 2022 m. (anglų kalba)

– Executive summary (PDF)
– Final report (PDF)

Regioninio poveikio studija 2022 m. (anglų kalba)

– Executive summary (PDF)
– Final report (PDF)