Dėl informacijos saugumo internete

Atsižvelgdami į didėjančias rizikas, susijusias su asmens duomenų ir informacijos saugumu internete, raginame ypatingą dėmesį skirti duomenų ir informacijos saugumo klausimams.

Primename, kad „RB Rail AS“ yra trijų Baltijos šalių įsteigta „Rail Baltica“ bendroji įmonė ir yra globalaus projekto koordinatorė. Nacionaliniai projekto įgyvendintojai yra: OU „Rail Baltic Estonia“ Estijoje, SIA „EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS“ Latvijoje ir UAB „Rail Baltica statyba“ Lietuvoje.

Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą finansuoja valstybės – Estija, Latvija ir Lietuva, o Europos Sąjunga dengia iki 85% visų galimų išlaidų, konkrečiai – iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) fondo. ES finansavimo gavėjai yra „RB Rail AS“, Estijos Ekonomikos ir susisiekimo ministerija, Latvijos Susisiekimo ministerija ir Lietuvos Susisiekimo ministerija.

Atsižvelgdami į tai, norime priminti, kad projekto „Rail Baltica“ įgyvendintojai niekada neprašo ir nenaudoja bei neskelbia jokių asmens duomenų ar kitos informacijos projekto įgyvendinimo tikslais!

Taip pat globalaus projekto „Rail Baltica“ įgyvendintojai, laikosi teisinių įsipareigojimų ir formalių projekto finansavimo procedūrų. Nereikalauja finansinės paramos iš privačių ar juridinių asmenų, projektui įgyvendinti (pavyzdžiui, nėra kuriamos investicinės platformos, nerenkamos aukos ir pan.) .

Primename, kad visą oficialią informaciją apie „Rail Baltica“ globalų projektą rasite oficialioje projekto svetainėje www.railbaltica.org, taip pat nacionalinių įgyvendintojų tinklalapiuose:

Pastebėjus įtartinus atvejus, ypač kurie susiję su asmens duomenų ir informacijos saugumu, ar iškilus bet kokiems papildomiems klausimams, prašome susiekti: [email protected].