2022 m. „Rail Baltica“ viešųjų pirkimų planas: numatoma, kad sutarčių vertė viršys 2 mlrd. eurų

Paskelbtas bendras 2022 m. „Rail Baltica“ projekto viešųjų pirkimų planas, kuriame pateikiama planuojamų konkursų apžvalga ir terminai, o sutarčių vertės turėtų viršyti 2 mlrd. eurų.

 Baltijos šalyse „Rail Baltica“ projektą vykdančios organizacijos 2022 m. planuoja pradėti kitus jau vykdomų statybų ir konsoliduotų statybinių medžiagų konkursų etapus, taip pat skelbti naujus statybų viešuosius pirkimus. Ruošiamasi skelbti ir konkursus dėl didžiausių Europoje „Rail Baltica“ posistemių – elektrifikacijos (ENE) bei kontrolės, valdymo ir signalizacijos (CSS) – projektavimo ir įgyvendinimo bei likusios strateginės pagrindinės linijos atkarpos Kaunas–Lenkijos siena projektavimo ir priežiūros paslaugų. Plane taip pat numatoma 2022 m. skelbti konsoliduotus konkursus dėl triukšmo barjerų ir užtvarų tiekimo, projektavimo ir IT architektūros plėtros strategijos.

2022 m. „Rail Baltica“ viešųjų pirkimų planas paskelbtas https://www.railbaltica.org/procurements/

„Rail Baltica“ vaidmuo ir strateginė reikšmė įgauna vis didesnę svarbą

 „Nepaisant išorės kliūčių ir COVID-19 pandemijos poveikio bei šiuo metu vykstančio žiauraus ir smerktino karo prieš Ukrainą, „Rail Baltica“ projektas juda į priekį. Baigiame rengti išsamius techninius projektus jau pradėtame 650 km ruože ir pradėjome projektavimo ir projekto priežiūros darbus Kaunas–Vilnius atkarpoje. Visose Baltijos šalyse vykstant statybos darbams, mes taip pat pasirašėme sutartį dėl kontrolės, valdymo ir signalizacijos inžinerijos ir darbų priežiūros, todėl galėsime pradėti ruoštis geležinkelio posistemių projektavimo ir statybų viešiesiems pirkimams. Paskelbtas „Rail Baltica“ Ilemistės terminalo statybų viešasis pirkimas, o pagrindinės „Rail Baltica“ linijos Latvijoje statybų viešasis pirkimas artėja link antrojo etapo. Viešųjų pirkimų planas, kuriame numatoma sutarčių vertė viršija 2 mlrd. eurų, yra tvirtas įsipareigojimas užbaigti projektą, kurį įgyvendinti leidžia didelė finansinė parama iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Galiausiai mes ir toliau teikiame paraiškas dėl papildomo finansavimo ir esame gavę papildomų lėšų prioritetinei veiklai Latvijoje ir Lietuvoje iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės ES karinio judumo fondo“, – sakė „RB Rail AS“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Agnis Driksna.

„Mūsų tikslas sukurti ir išlaikyti tvirtus ir ilgalaikius santykius su mūsų strateginiais partneriais Baltijos šalyse ir ES, taip pat „Rail Baltica“ tiekėjų bendruomene, kuri nepaprastai svarbi norint ne tik sėkmingai pasiekti užsibrėžtus ambicingus tikslus, bet ir pateisinti lūkesčius, kad „Rail Baltica“ nėra tik geležinkelis“, – pridūrė A. Driksna.

Stiprėjanti „Rail Baltica“ pozicija ES prioritetinių projektų sąraše – garantas viešųjų pirkimų dalyviams

„Rail Baltica“ yra Europos Komisijos ir Baltijos šalių prioritetas stiprinant Baltijos regiono integraciją į Europos Sąjungą, o geležinkelio jungtis nuo Talino iki Varšuvos yra svarbi trūkstama grandis ES transporto tinkle. „Rail Baltica“ – galimybė Baltijos šalyse sukurti naują ekonominį koridorių ir plėtoti skaitmeninę sinergiją. Šį projektą Europos Komisija dar iki vasario 24 d. laikė prioritetu, siekiant užtikrinti modalinį perėjimą nuo kelių prie geležinkelių, pasiekti Europos žaliojo kurso bei Tvaraus ir išmanaus mobilumo strategijos tikslus. Rusijos invazija į Ukrainą patvirtina poreikį sujungti Baltijos šalis su Europa ir ne tik – Rusijos įsiveržimas padidino „Rail Baltica“ geopolitinę reikšmę“, – sakė Šiaurės jūros–Baltijos jūros TEN-T koridoriaus koordinatorė Catherine Trautmann „Rail Baltica“ viešųjų pirkimų internetinio seminaro metu.

„Tvirtas Europos užnugaris, įskaitant įvairius finansavimo mechanizmus, užtikrina, kad „Rail Baltica“ yra saugus projektas tiekėjams ir statybų bendrovėms“, – pridūrė C. Trautmann.

Greitai besikeičiantis ir lankstus požiūris, atsižvelgiant į dabartinį geopolitinį kontekstą ir iššūkius

Šiuo metu įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą jau bendradarbiaujama su daugiau nei 200 Baltijos šalių ir 50 tarptautinių partnerių ir vykdoma daugiau nei 150 sutarčių, kurių vertė viršija 900 mln. eurų.

„Atsižvelgiant į iššūkius, susijusius su COVID-19, „Rail Baltica“ viešieji pirkimai iki šiol vyksta sklandžiai, o su tiekėjais bendraujama pasitelkiant tobulesnius būdus. Nuo vasario 24 d. susiduriame su dar didesniais iššūkiais dėl sankcijų, todėl su savo projekto įgyvendinimo partneriais atliekame išsamią tiekėjams taikomų apribojimų analizę, siekdami sumažinti riziką projektui ir apsaugoti investicijas į projektą. Dėl šios priežasties mes neabejojame, kad elgtis teisingai yra teisingas sprendimas – akivaizdu, kad dėl moralinių, etinių ir pragmatinių projekto įgyvendinimo priežasčių neįmanoma palaikyti verslo ryšių su Rusijos ir Baltarusijos įmonėmis. Tačiau tai atveria naujų galimybių kitoms regiono įmonėms. Šiuo metu svarstome, kaip galėtume patobulinti savo praktiką, kurią sudaro trys esminiai aspektai – viešieji pirkimai, sutarčių sudarymas, kainų nustatymo ir bendradarbiavimo principai. Atėjus laikui pateiksime daugiau informacijos apie konkrečius naujus ar patobulintus metodus, ir aš tikiu, kad galėsime ir toliau tęsti viešųjų pirkimų veiklą remdamiesi patobulintais viešųjų pirkimų metodais net ir sparčiai kintančiomis rinkos sąlygomis“, – pažymėjo „RB Rail AS“ vyriausiasis viešųjų pirkimų pareigūnas Kristjan Piirsalu po savo pristatymo.

„Taip pat tikimės, kad mūsų tiekėjai ir būsimi partneriai imsis veiksmų siekdami rasti alternatyvių tiekimo grandžių ir sumažinti kainų svyravimo riziką, nes bendrą sėkmę pasieksime tik dirbdami išvien“, – pridūrė jis.

2022 m. „Rail Baltica“ viešųjų pirkimų internetinis seminaras vyko 2022 m. balandžio 13 d. Jame dalyvavo atstovai iš Europos Komisijos, bendros „Rail Baltica“ įmonės „RB Rail AS“ ir nacionalinių projektą įgyvendinančių įmonių – „Rail Baltic Estonia“ (Estija), „Eiropas Dzelzceļa līnijas“ (Latvija) ir „LTG Infra“ (Lietuva).

Internetinio seminaro pristatymų vaizdo įrašą galima peržiūrėti čia: https://bit.ly/37jAPoP