Komisāres Violetas Bulcas (Violeta Bulc) video ziņojums Rail Baltica globālajā forumā

Es vēlos apsveikt Baltijas valstu projekta ieviesējus ar Rail Baltica būvprojektēšanas uzsākšanu. Tas ir turpinājums daudzu gadu jaunā, stratēģiski nozīmīgā ES ātrgaitas dzelzceļa intensīvai plānošanai.

Tas ir svarīgi 2021.-2027. gada daudzgadu finanšu shēmas kontekstā, jo, lai gūtu labumu no tādiem ilgtermiņa projektiem kā Rail Baltica, nepieciešams nodrošināt to laicīgu izpildi un finansējuma nepārtrauktību vairāku gadu garumā.

Rail Baltica demonstrē visas galvenās ES transporta politikas prioritātes.

  • Tas dod ieguldījumu centienos veikt transporta dekarbonizāciju, popularizējot ātrgaitas dzelzceļu kā ilgtspējīgu pasažieru mobilitātes alternatīvu un piedāvājot jaunu dzelzceļa kravu pārvadājumu alternatīvu visā Baltijas reģionā.
  • Šis vēl neapgūtais projekts nodrošina izcilu izmēģinājumu telpu digitalizācijas jomā.
  • Tas nodrošina multimodālus risinājumus un veicina ilgtermiņa investīcijas.
  • Tajā pašā laikā tas kļūs par svarīgu ES aizsardzības transporta infrastruktūras daļu.

Rail Baltica nodrošina trūkstošo Eiropas dzelzceļa koridora posmu, kas sniedzas līdz pat Beniluksa valstīm, Vācijai un Centrāleiropai, radot iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Baltijas jūras reģionā, nostiprinot Eiropas Savienības efektivitāti un savienojamību.

Protams, šāds projekts ietver sarežģītu ietekmju grupu loku iesaistītajās valstīs un ārpus to robežām.

Līdz ar to Rail Baltica kopuzņēmuma loma ir projekta panākumu atslēga. Neskatoties uz projekta gaitā pieredzētajām problēmām, tā progress ir visu iesaistīto valstu cītīga darba rezultāts.

Lai nodrošinātu ilgtermiņa finansējuma pieejamību un veiksmīgi īstenotu projektu, ir nepieciešama
pilnvarota projekta izpildes mehānisma izveide ar skaidriem plānotajiem rezultātiem.

Es varu apstiprināt, ka Rail Baltica joprojām ir viena no ES galvenajām prioritātēm.

Tāpēc aicinu Jūs, visu Baltijas valstu pārstāvjus, demonstrēt Eiropas vērtības. Sniedziet saviem iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju izmantot ieguvumus, ko nodrošina vienotais tirgus ar modernu pārrobežu infrastruktūru, un ar pilnu jaudu iesaistieties pasaulē lielākās ekonomikas darbībā.

Šogad Baltijas valstis atzīmē 100. gadadienu. Rail Baltica ir vēsturiski nozīmīgs projekts — šis ir labākais laiks tā īstenošanai! Esmu kopā ar Jums!

 

10.04.2018