Catalyst for sustainable growth

Galingas tvaraus ekonominio augimo Baltijos šalyse katalizatorius

Rail Baltica veiks kaip svarbus tęstinės Baltijos šalių ekonomikos plėtros katalizatorius – ir statybos etape, pavyzdžiui, sukuriant šimtus naujų darbo vietų ir prisidedant prie regiono BVP per įvairų tiesioginį, netiesioginį bei papildomą poveikį iš investicijų į infrastruktūrą, ir naudojimo etape, pavyzdžiui, padidinant Baltijos šalių rinkos pasiekiamumą bei prekybos konkurencingumą, padidinant patrauklumą užsienio investicijoms ir palaikant didesnį našumą bei padidėjusį Baltijos šalių transporto ir logistikos pramonės konkurencingumą. Istoriškai modernios infrastruktūros prieinamumas visada buvo vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių tautų gerovę ir konkurencingumą. Greitojo[1] geležinkelio infrastruktūra šiuo atžvilgiu yra ypač išskirtinė, kadangi, palyginti su įvairių tipų investicijomis į infrastruktūrą, pasižymi bene didžiausiu skaičiumi papildomų ekonominių privalumų ir makroekonomikos multiplikatorių.

[1] Projektu Rail Baltica diegiama nauja greitoji dvigubos vėžės, Europos standartinio vėžės pločio (1435 mm) geležinkelio linija, elektrifikuota ir su ERTMS įranga, projektinis greitis – 240 km/val.