Travel agency services, RBR 2019/3

Announced: 20.02.2019
Closed: 01.07.2019
Contracted to: ESTRAVEL LATVIA-A/S ESTRAVEL FILIĀLE LATVIJĀ

Atklāts konkurss “Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšana”, Identifikācijas Nr. RBR 2019/3

 

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga LV-1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu “Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojuma sniegšana”.

Atklāta konkursa identifikācijas Nr. RBR 2019/3.

Piemērojamais CPV kods ir: 63510000-7 (ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi).

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Atklāts konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu.

Atklāts konkurss tiek organizēts, izmantojot E-iepirkumu sistēmu, kas ir elektroniskās iepirkumu sistēmas apakšsistēma (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).  

Lai pieteiktu savu dalību atklātā konkursā, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, aizpildot elektroniskās iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja pretendents nav reģistrēts elektroniskā iepirkumu sistēmā) Valsts Reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatīt šeit. https://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

 

Atklāta konkursa priekšmets

Atklāta konkursa priekšmets ir komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšana. Iepirkuma priekšmets satur pakalpojumu sarakstu, kas ir aprakstīti atklāta konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija”.

 

Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17139 un pasūtītāja mājas lapā https://www.railbaltica.org/tenders/.  Atklāta konkursa noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17139 līdz 2019.gada 22.martam plkst. 15:00 (Rīgas laiks).

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un noraidīti.

 

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2019.gada 22.martā plkst. 15:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona: Aiga Benfelde, Iepirkumu vadītāja, tel. +371 26360325, e-pasts: [email protected].

 

Atklāta konkusa dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Atklāta konkursa “Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšana” nolikums (lejupielādēt);
  2. Atbildes, 25.02.2019. (lejupielādēt);
  3. Atbildes, 11.03.2019. (lejupielādēt), (lejupielādēt);
  4. Finanšu piedāvājumu apkopojums, 22.03.2019. (lejupielādēt);
  5. Ziņojums, 11.04.2019. (lejupielādēt);
  6. Ziņojums, 17.05.2019. (lejupielādēt);
  7. Līgums, 01.07.2019. (lejuplādēt).