Izstrādā pasākumus, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi uz Rail Baltica infrastruktūru

Pētījumā novērtēts, kā klimata pārmaiņas ietekmē Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras darbību un tehnisko uzturēšanu visa dzīves cikla laikā. Balstoties uz pēdējo 30 gadu klimata un laikapstākļu datu analīzi un valsts līmeņa klimata prognozēm, pētījumā secināts, ka Baltijas valstu reģions pakāpeniski pieredzēs siltākas ziemas ar mazāk sniega, bet biežāk tiks novērots slapjš sniegs, sasalstošs lietus, kā arī salnas un apledojums. Vasarās gaidāmi biežāki karstuma viļņi ar maksimālo gaisa temperatūru pārsniedzot 40o C. Paaugstinātā gaisa temperatūra vasaras periodā var ietekmēt negaisu veidošanos, izraisot pastiprinātas lietusgāzes, vēja ātruma palielināšanos un zibeņošanu. Tomēr jāatzīmē, ka turpmākajās ilgtermiņa klimata prognozēs vēl ir samērā daudz neskaidrību par vētrām un vēja ātrumu.

Pētījumā novērtēts, kā klimata pārmaiņas ietekmē Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras darbību un tehnisko uzturēšanu visa dzīves cikla laikā. Balstoties uz pēdējo 30 gadu klimata un laikapstākļu datu analīzi un valsts līmeņa klimata prognozēm, pētījumā secināts, ka Baltijas valstu reģions pakāpeniski pieredzēs siltākas ziemas ar mazāk sniega, bet biežāk tiks novērots slapjš sniegs, sasalstošs lietus, kā arī salnas un apledojums. Vasarās gaidāmi biežāki karstuma viļņi ar maksimālo gaisa temperatūru pārsniedzot 40o C.

“Klimata pārmaiņas kļūst par nozīmīgu elementu projektējot un būvējot infrastruktūras objektus, kas kalpos sabiedrības vajadzībām nākamajās desmitgadēs,” stāsta Martins Rūls (Martin Ruul), Hendrikson & Ko vadošais eksperts. “Mēs esam gandarīti redzēt, ka Rail Baltica attīstītājiem ir ilgtermiņa skatījums, un tiek apsvērti iespējamie laikapstākļu un klimata riski, kā arī paredzēti risku mazināšanas pasākumi jau būvprojektēšanas fāzē. Šāda pieeja Baltijas valstīs ir retums, un tādejādi ir svarīgi izcelt, ka klimata risku pārvaldība tiek iekļauta Rail Baltica vispārējās risku pārvaldības, uzraudzības un kontroles sistēmās, nevis uztverta kā atsevišķa tēma.”

Lai gan šī pētījuma mērķis ir novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz dzelzceļu un piedāvāt risinājumus, kā to novērst, arī pati jaunā infrastruktūra palīdzēs mazināt klimata pārmaiņas, veicinot CO2 izmešu, gaisa un skaņas piesārņojuma līmeņa samazinājumu.

Klimata pārmaiņas var ietekmēt dzelzceļa būvniecību, uzturēšanu un darbību. Smagas lietusgāzes, vējš un vētras, kā arī sniegs, stindzinošs lietus un salnas var apturēt dzelzceļa darbību vai nopietni kaitēt infrastruktūrai un ietekmēt pasažierus. Pētījumā ir identificēti dzelzceļa infrastruktūras elementi, kas visvairāk pakļauti klimata pārmaiņu ietekmei, un sagatavoti pielāgošanas un novēršanas pasākumi, kas tiks integrēti dzelzceļa līnijas būvprojektā un ieviesti būvniecības laikā.

27.09.2019