Žmogiškųjų išteklių paslaugos, P/2016-5

Paskelbta: 09.03.2016
Baigta: 16.05.2016
Sutartis pasirašyta su: IG Konsultacijas

Šis konkursas paskelbtas anglų kalba. Viešojo pirkimo reglamentas ir naujausia informacija pateikiama konkurso puslapyje anglų kalba.