Vadovų paieškos paslaugos, P/2016-12

Paskelbta: 17.10.2016
Baigta: 21.11.2016
Sutartis pasirašyta su: SIA “Pedersen & Partners”

Šis konkursas paskelbtas anglų kalba. Viešojo pirkimo reglamentas ir naujausia informacija pateikiama konkurso puslapyje anglų kalba.