Sandor Liive paskirtas į „RB Rail AS“ stebėtojų tarybą

Šiandien, lapkričio 6 d., bendros už „Rail Baltica“ įgyvendinimą atsakingos Baltijos šalių įmonės „RB Rail“ akcininkai stebėtojų tarybos nariu paskyrė patyrusį vadybininką ir verslininką Sandor Liive. Jis pakeis Estijos atstovą Anti Moppel.

„Sandor Liive bendrai „Rail Baltica“ įmonei suteiks savo žinias sukauptas valdant tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus įmones. Jo patirtis neabejotinai prisidės prie šios, Baltijos šalims ir Europai ypač svarbios geležinkelio jungties užbaigimo“,- teigė Estijos akcininko atstovas ir „OU Rail Baltic Estonia“ valdybos pirmininkas Tonu Grunberg.

Sandor Liive anksčiau ėjo vadovaujančias pareigos Talino uoste ir Estijos energetikos įmonėje „Enefit“, kurią jam pavyko iš vietos komunalininko transformuoti į tarptautinę energetikos kompaniją. Dabar jis dirba įvairiose įmonėse, patarinėja privataus kapitalo fondams, eina stebėtojų tarybos nario pareigas turto valdymo startuolyje „Tuleva“, vadovauja „Pakri“ mokslo ir industrijos parko stebėtojų tarybai.

„RB Rail AS“ stebėtojų tarybą sudaro šeši nariai, kurie skiriami trejų metų kadencijai. Kiekvienas akcininkas nominuoja du stebėtojų tarybos narius. Taryba atsakinga už valdybos formavimą, korporatyvinę priežiūrą ir strategines konsultacijas.

Estija šiuo metu į tarybą paskyrusi Ekonomikos ir transporto ministerijos generalinio sekretoriaus pavaduotoją Ahti Kuningą ir nepriklausomą narį Sandor Liive.

Latvija paskyrusi Latvijos Transporto ministerijos sekretoriaus pavaduotoją Ligitą Austrupę ir nepriklausomą narį Anrį Leimanį.

Lietuva paskyrusi „LTG Infra“ vadovą Karolį Sankovki ir „LTG“ valdybos pirmininką Romą Švedą.

Stebėtojų tarybai pirmininkauja Anri Leimanis.

06.11.2020