„Rail Baltica“ pradeda elektrifikavimo posistemio projektavimą, siekia 100% naudoti atsinaujinančią energiją

Projektą „Rail Baltica“ koordinuojanti Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ elektrifikavimo posistemio diegimui išrinko inžinerinių paslaugų tiekėją (toliau – ENE Inžinierių). Tarptautinio konkurso, kurį organizavo „RB Rail AS“, nugalėtojas tapo jungtinės veiklos pagrindu susivienijęs įmonių „Association of DB Engineering & Consulting GmbH”, „IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U“, „Italferr S.p.A.“ konsorciumas. Sutarties vertė, kuri pasirašyta š.m. balandžio 23 d., siekia 23,2 mln. Eur.

„Tai yra reikšmingas žingsnis į priekį įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą, – teigia Marc-Philippe El Beze, „RB Rail AS“ Technikos direktorius. – Pasirašydami šią sutartį pradedame vieną iš daugiausiai iššūkių keliančių geležinkelio elektrifikavimo darbų Europoje. Vykdant įprastus greitųjų geležinkelių elektrifikavimo projektus, kurie paprastai siekia apie 300 km, „Rail Baltica“ 870 km ilgio linija – išskirtinė. Konsoliduotas elektrifikavimo sistemų diegimas visai „Rail Baltica“ Globalaus projekto linijai leis visiškai užtikrinti saugos ir sąveikos reikalavimus bei maksimaliai padidinti masto ekonomijos teikiamą naudą.“

ENE Inžinierius darbą pradės atlikdamas techninius ir ekonominius tyrimus, būtinus pasirengti elektrifikavimo sistemų projektavimo ir statybos konkursui. Be to, įgyvendinimo etape ENE Inžinierius veiks kaip FIDIC Inžinierius. Iki pranešimo apie defektus laikotarpio pabaigos vykdys projektavimo ir statybos darbų techninės priežiūros, testavimo ir paleidimo į eksploataciją darbus.

„Rail Baltica“ elektrifikavimo posistemis apima šiuos pagrindinius komponentus: aukštos įtampos elektros tiekimo linijos, skirtos traukos pastočių prijungimui prie viešųjų aukštos įtampos tinklų; traukos pastotės; kontaktinių tinklų sistemos ir energijos valdymo sistema.

Jau kelerius metus, dar prieš Europos žaliąjį susitarimą, „Rail Baltica“ projektą įgyvendinančios šalys diskutavo ir vertino elektrifikuotos traukinio linijos poveikį aplinkai, ypač atkreipiant dėmesį į traukiniams naudojamą energiją.

„Didžiuojamės, kad įsipareigojome 100% energijos naudoti tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai yra didelis žingsnis į priekį siekiant, kad „Rail Baltica“ infrastruktūros projektas būtų ekologiškas bei tvarus. Efektyvus energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimas „Rail Baltica“ projekte yra pagrindinis elementas, dėl kurio geležinkelių transportas yra ekologiškas ir taps alternatyva kelių ir oro transportui Baltijos šalyse. Tikimės bendradarbiavimo su atitinkamomis Baltijos šalių institucijomis siekiant šio ambicingo tikslo “, – sako Jean-Marc Bedmar, kuris yra atsakingas už geležinkelių sistemas ir jų eksploatavimą „RB Rail AS“ bendrovėje.

26.04.2021