„Rail Baltica“ komentarai po Estijos, Latvijos ir Lietuvos auditorių vertinimo

„Rail Baltica“ projekto koordinatorius „RB Rail“ ir kiekvienoje šalyje projektą įgyvendinančios organizacijos – „OU „Rail Baltic Estonia“ Estijoje, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas“ Latvijoje ir „LTG Infra“ Lietuvoje, glaudžiai bendradarbiauja su visomis suinteresuotomis pusėmis, kad projektas būtų įgyvendintas ekonomiškiausiu įmanomu būdu, sutartu laiku ir atitiktų aukščiausius tarptautinius standartus. Per pastaruosius 18 mėn. pokyčių valdyme padaryta didelė pažanga sprendžiant nustatytus projekto iššūkius, įskaitant ir tuos, kurie nurodyti 2024 m. birželio 12 d. paskelbtoje valstybinio audito ataskaitoje. Šiame procese glaudžiai bendradarbiavo visi projekto partneriai, darbo rezultatai pristatyti Europos Komisijai.

„Rail Baltica“ finansavimas

Nuo 2017 m., kai buvo atlikta ankstesnė kaštų-naudos analizė, projektas išaugo, keitėsi geopolitinė situacija, 2017 m. vertės buvo pakoreguotos atsižvelgiant į 2017-2022 m. 40 proc. siekusią infliaciją. Apskaičiuota, kad pirmojo projekto etapo, kuriuo siekiama iki 2030 m. nutiesti veikiančią geležinkelio liniją „Rail Baltica“ per tris Baltijos valstybes ir sujungti ją su Lenkija, įgyvendinimo išlaidos sieks 15,3 mlrd. eurų.

Didžiąja dalimi, 85 proc., projekto finansavimas skiriamas ne iš nacionalinių, o ES lėšų. 2023 m., sėkmingai pateikus paraišką naujausiam Europos infrastruktūros tinklų priemonės CEF kvietimui, projektui užtikrinti prisiimti bendri finansiniai įsipareigojimai, 2,7 mlrd. Eur. 2024 m. pradžioje, pagal 10 CEF kvietimą, „RB Rail “ pateikė paraišką dėl daugiau kaip 2 mlrd. ES finansavimo.

Apimties ir įgyvendinimo pokyčiai

Laikantis TEN-T reglamente nustatyto grafiko, nutiesti greitųjų geležinkelių liniją nuo Lenkijos sienos iki Talino siekiama iki 2030 m. Šis grafikas įtvirtintas bendrame pareiškime dėl bendradarbiavimo, kurį 2023 m. sausio 23 d. Taline vykusiame Baltijos šalių transporto ministrų susitikime pasirašė Estijos ekonomikos ir susisiekimo ministras, Latvijos susisiekimo ministras ir Lietuvos susisiekimo ministras. Pareiškime pabrėžiama, kad: „Rail Baltica“ turi aukščiausią geopolitinį ir ekonominį prioritetą.

Valdymas ir koordinavimas

„RB Rail“ atsakomybei ir funkcijoms spręsti neseniai sudaryta Projekto valdymo sutartis, kurioje numatyta patobulinti bendrą funkcijų paskirstymą tarp skirtingų projekto partnerių. Rizikos valdymo planą, kuriame aprašyta rizikos valdymo sistema, 2021 m. gegužės mėn. patvirtino „RB Rail “ valdyba ir suderino su įgyvendinančiomis institucijomis. Jis atnaujintas 2024 m. kovo mėn. Tiek 2021 m. versija, tiek 2024 m. projektas buvo pateikti auditoriams peržiūrėti ir naudojami toliau stiprinant rizikos valdymą tiek bendrovėje, tiek tarptautiniame projekte.

„Rail Baltica“ pripažįstama kaip Europos strateginis prioritetas ir itin svarbi kariniam mobilumui NATO rytiniame flange, ypač atsižvelgiant į geopolitinę padėtį. Europos standartinės vėžės geležinkelių infrastruktūros plėtra visapusiškai sprendžia pagrindinius transporto infrastruktūros iššūkius ir regiono atsparumą, užtikrins Baltijos regiono, integraciją ir ekonominį vystymąsi. 

12.06.2024