Rail Baltica varētu pozitīvi ietekmēt kravu pārvadātāju darbības modeli

SIA Kreiss, viens no lielākajiem kravu pārvadātājiem Eiropā, un AS Latvijas Finieris, viens no lielākajiem Latvijas eksportētājiem, pārstāvji tikās ar Rail Baltica projekta koordinatora trīs Baltijas valstīs RB RAIL AS vadību, lai pārrunātu, kā Rail Baltica infrastruktūra varētu ietekmēt viņu biznesu. Abu uzņēmumu pārstāvji piekrita, ka jaunais dzelzceļa savienojums varētu labvēlīgi ietekmēt piegādes ķēžu un transporta pakalpojumu efektivitāti pie nosacījuma, ka tiek izveidota sinerģija starp dažādu veidu pārvadātājiem un Rail Baltica, nodrošinot vienlaidu, raitu un savlaicīgu kravu transportēšanu.

 

Sarunas laikā uzņēmēji uzsvēra efektīvas un laika ziņā ērtas piegādes ķēdes nozīmību visām biznesa operācijām. Rail Baltica kā jauns infrastruktūras objekts nozīmē lielas un pozitīvas izmaiņas starpvalstu pārvadājumos, taču viens no gaidītākajām projekta rezultātiem ir pārdomāta loģistika kombinācijā ar augstu IT integrāciju, savienojot ražotājus, pārvadātājus un dzelzceļa operatoru.

 

No kravu pārvadātāju perspektīvas Rail Baltica infrastruktūra ne vien pavērtu iespēju attīstīt jau šobrīd piedāvātos pakalpojumus, bet arī pozitīvi ietekmētu tādas šobrīd nozarē aktuālas problēmas kā autotransporta vadītāju trūkumu, vienlaikus pilnībā mainot šīs profesijas būtību un ļaujot tos nodarbināt lielākoties tā reģiona robežās, kurā tie dzīvo.

 

“Vēl ir pāragri spriest, kā Rail Baltica varētu ietekmēt mūsu pakalpojumus, lai arī redzam lielu potenciālu dažāda veida sadarbībām. Taču skaidri varam teikt, ka jau šobrīd ceram, ka Rail Baltica mums palīdzēs samazināt šoferu skaitu un to nobrauktos kilometrus, kas ir īpaši nozīmīgi, ņemot vērā darba spēka trūkumu,” saka Andrejs Petrovs, SIA Kreiss izpilddirektors.

 

Tikšanās laikā RB RAIL AS uzsvēra, ka Rail Baltica tiek būvēts gan pasažieriem, gan kravu pārvadājumiem, tāpēc projekta ieviesējiem ir svarīgi tikties ar dažādiem biznesa pārstāvjiem Baltijā un iepazīties ar viņu gaidām no jaunās infrastruktūras.

 

 “Visnozīmīgākais Rail Baltica projektā būs tas, kā tas būs ietekmējis visu iesaistīto valstu ekonomiku un biznesu. Tieši tādēļ vēlamies dzirdēt biznesa pārstāvju vīziju, lai strādātu saskaņā ar viņu vajadzībām un stratēģijām,” pēc tikšanas teica Baiba Rubesa, RB RAIL AS izpilddirektore un valdes priekšsēdētāja.

 

Projektā iesaistīto pušu dialogu augstu novērtēja arī Mārtiņš Lācis, Latvijas Finieris AS valdes loceklis: “Esam gandarīti par sadarbības partneriem, kuri rīkojas, prognozējot uzņēmēju nākotnes vajadzības un uzlabojumus, savlaicīgi pirms būtisku lēmumu pieņemšanas. Ir rasta panākumu atslēga – domāt un darīt kopā, meklējot kompleksus un inovatīvus, tostarp arī informācijas tehnoloģiju risinājumus. Iesaistot biznesu, konkrētajā gadījumā – loģistikas operatorus un kravu nosūtītājus, nozīmē lūkoties efektīvā tautsaimniecības attīstībā arī nākotnē un stiprināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju eksportā.”

07.12.2017