Noslēgts līgums ar “DB Engineering & Consulting GmbH” par Rail Baltica Globālā projekta Ilgtermiņa biznesa plāna izstrādi

Trīs Baltijas valstu kopuzņēmums RB RAIL AS, izziņo uzvarētāju izsludinātajā sarunu procedūrā par Rail Baltica Globālā projekta Ilgtermiņa biznesa plāna izstrādi projekta ieviešanas fāzei un biznesa modeļa izstrādi projekta darbības fāzei. Saskaņā ar iepirkuma komisijas lēmumu par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīts “DB Engineering & Consulting GmbH” pieteikums, ar kuru līgums noslēgts š.g. 8. janvārī par kopējo summu 359 850,00 EUR bez PVN (iekļaujot ceļa izdevumus un dienas naudas izmaksas).

 

Rail Baltica Globālā projekta Biznesa plāns ir ilgtermiņa stratēģija tā ieviešanas fāzē (8 gadi) un biznesa modelis projekta ekspluatācijas fāzē (10 gadi). Šis biznesa plāns sniegs vienotu ilgtermiņa biznesa un finanšu plānošanas perspektīvu projekta realizēšanai un sastāvēs no vispārīgās tirgus izpētes, projekta pārvaldības modeļa, projekta ilgtermiņa stratēģijas un biznesa modeļa, pakalpojumu un ieņēmumu analīzes, mārketinga politikas, kapitāla ieguldījumiem, finanšu plāna, uzskaites un nodokļu aspektiem, darbības indikatoriem (KPI), risku un scenāriju analīzes. Plāns tiks izstrādāts un apstiprināts 2018. gada vasarā un tiks aktualizēts katru gadu.

 

Rail Baltica Globālā projekta ieviešana ietver vairākus būtiskus pētījumus un darba plāna izvedi, kas nodrošinās efektivitāti projekta stratēģiskās plānošanas un realizācijas posmos, tāpat kā tālākajās aktivitātēs tirgū nākotnē. Biznesa plāns uzskatāms par Globālā projekta pamata stratēģisko dokumentu. Tas būs praktisks instruments gan stratēģiskajai, gan operacionālajai, gan finanšu plānošanai. Atsevišķi biznesa plāna secinājumi, piemēram, attiecībā uz perspektīvo pakalpojumu attīstību, tiks tālāk padziļināti pētīti komercializācijas plāna ietvaros.

 

Kopumā seši pretendenti iesniedza savus piedāvājumus dalībai konkursa procedūrā ar pārrunām – DB Engineering Consulting GmbH, The Boston Consulting Group, Ernst & Young Baltic SIA, KMPG Baltics SIA, PricewaterhouseCoopers SIA, Deloitte Latvia SIA.

 

Konkursa procedūra ar sarunām tika organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu.

 

“DB Engineering & Consulting” ir Vācijā bāzēts uzņēmums, kas piedāvā plašu pakalpojumu klāstu tālsatiksmes, ātrgaitas, reģionālajām un vietējām transporta sistēmām tādās nozarēs kā dzelzceļa un transporta infrastruktūra, mobilitāte, transports un darbības plānošana. Uzņēmums transporta nozarē darbojas jau 50 gadus un tā eksperti realizējuši ievērojamu skaitu projektu vairāk kā 100 dažādās valstīs.

08.01.2018