Auditori tiekas ar Rail Baltica kopuzņēmuma komandu, lai uzsāktu projekta auditu

Vakar, 9. oktobrī, Rail Baltica kopuzņēmumā notika tikšanās ar Baltijas valstu audita institūciju pārstāvjiem, kas uzsāks Rail Baltica projekta funkcionālo auditu. Tā ietvaros  vērtēs iekšējo sistēmu vadību, iepirkumu procedūras un projekta finansēšanas modeli. Auditu kopīgi veiks Latvijas Valsts kontrole,  Igaunijas Valsts kontrole un Lietuvas Valsts kontrole. Audits attiecas ne tikai uz RB Rail AS, bet arī uz ievesējorganizācijām un labuma guvējiem Baltijas valstīs.

 

Audita galvenais mērķis ir noskaidrot, vai esošais iepirkumu pārvaldības un līgumslēgšanas modelis spēj nodrošināt ekonomisku un efektīvu Rail Baltica projekta ieviešanu. Papildus tam auditori izvērtēs valsts finansējuma jautājumus katrā no trim Baltijas valstīm. Tāpat auditā tiks skaidrots, vai projektam ir iespējams samazināt finansiālos riskus, kas saistīti ar izmaksu palielināšanos un ES finansējuma pieejamību. Audits norisināsies līdz 2019. gada beigām un tajā tiks skatīs periods sākot no 2014. gada līdz 2018. gadam.

 

“Tā kā Rail Baltica projekts ir sasniedzis būvprojektēšanas posmu, palielinās tā iepirkumu apjoms. Ir svarīgi pārliecināties, ka visas nepieciešamās procedūras un noteikumi ir ieviesti visās valstīs un iestādēs, kas ir iesaistītas projekta ieviešanā,” skaidro RB Rail AS pagaidu izpilddirektors Igns Degutis, piebilstot, ka “auditā īpaši liela uzmanība tiks pievērsta visiem svarīgajiem projekta ieviešanas aspektiem. Tāpēc mēs gaidīsim auditoru atsauksmes, lai turpinātu pilnveidot savu darbību”.   

 

Tikšanās laikā RB Rail AS iepirkumu, juridisko un operacionālo komandu pārstāvji auditoriem prezentēja projekta publisko iepirkumu modeli, starpvaldību un citus līgumus, projekta pārvaldības struktūru un iepirkumu sistēmu. Savukārt finanšu nodaļas pārstāvji skaidroja RB Rail finansēšanas modeli.

 

Rail Baltica Globālo projektu izvērtē gan vietējās, gan Eiropas Savienības institūcijas. Tā kā projektam piesaistīts ES finansējums, kas tiek iegūts no Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA), kopuzņēmumā un labuma guvēju organizācijās notiek iekšējās pārbaudes un neatkarīgu auditoru izvērtējums. Līdz šim RB Rail AS, kopā ar projekta labuma guvējiem, INEA ir iesnieguši starpposma finanšu pārskatu, un INEA ir apstiprinājusi visas izmaksas, kas bija paredzētas laikā no 2015. līdz 2016. gadam. Vienam no projektiem INEA veikusi arī atsevišķu auditu, kas izvērtē RB Rail AS un Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas iesniegtās izmaksas.

 

10.10.2018