Ligita Austrupe

Stebėtojų tarybos narė

Ligita Austrupe sukaupė dvidešimties metų ES lešų, įskaitant ir EU finansuojamų priežiūrą ir auditą, patirtį.

Jos ES projektų stebėtojos ir valdytojos profesionalės karjera prasidėjo nuo vidaus auditorės pozicijos Kaimo palaikymo programoje. Ji tobulino savo audito įgūdžius vidinio audito padalinyje Europos Komisijos Regioninės ir urbanistinės plėtros politikos generaliniame direktorate.

2002 m. Ligita prisijungė prie Centrinės finansų ir pirkimų agentūros, kuri nuo 1997 m. yra atsakinga už ES finansuojamų projektų administravimą Latvijoje. Būdama šios agentūros direktoriaus pavaduotoja, ji įgavo reikšmingos finansų ir strateginio valdymo patirties – tiek ES finansuojamų projektų, tiek pačios institucijos administravimo.

Nuo 2013 m. Ligita dirbo Latvijos Susisiekimo ministerijoje, kur buvo atsakinga už transporto sektoriaus investicijų planavimą ir įgyvendinimą. Kaip valstybės sekretoriaus pavaduotoja, ji atsakinga už ES reikalus, transporto sektoriaus finansinį ir strateginį planavimą bei investicijų politiką.

Nuo 2018 m. Ligita užima už ES lėšų administravimą Latvijoje atsakingos institucijos vadovės poziciją, o dar neseniai užėmė ir CEF valdytojos Latvijoje vadovės poziciją.

Šios dvi įstaigos įgyvendino ne vieną infrastruktūros plėtros projektą, įskaitant ir didelės apimties infrastruktūros projektus įvairiuose sektoriuose – uostų, oro uostų, kelių ir geležinkelių. Būdama CEF valdytojos Latvijoje vadove, ji užtikrino „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo stebėseną Latvijoje.