Rail Baltica globalaus projekto ilgalaikio verslo plano plėtros konkursą laimėjo „DB Engineering & Consulting GmbH“

Perkančioji organizacija (bendroji įmonė  RB Rail AS) paskelbė derybų dėl globalaus Rail Baltica projekto ilgalaikio verslo plano sukūrimo nugalėtoją, kuris turės parengti ilgalaikę įgyvendinimo etapo strategiją ir eksploatacijos etapo verslo modelį. Pirkimo komisija sprendimą priėmė pasirinkdama ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir pasirašė sutartį su „DB Engineering & Consulting GmbH“. Sutartis, kurios suma siekia 359 850,00 EUR, be PVM (įskaitant numatytas kelionės išlaidas ir dienpinigius) pasirašyta pirmadienis, 2018 metų Sausio 8d.

 

Rail Baltica globalaus projekto verslo planas yra ilgalaikė įgyvendinimo etapo strategija (8 metai) ir eksploatacinio etapo verslo modelis (10 metų). Verslo planas leis sukurti vieningą, ilgalaikę verslo ir finansinio planavimo perspektyvą projekto įgyvendinimui, jį sudarys bendrasis rinkos tyrimas, projekto valdymo modelis, ilgalaikė strategija ir projekto verslo modelis, paslaugų ir pajamų analizė, rinkodaros politika, kapitalo investicijos, finansinis planas, atsargų ir mokesčių aspektai, pagrindiniai veiklos rodikliai ir rizikų bei scenarijų analizė. Planas bus parengtas ir patvirtintas 2018 m. vasarą, jis kasmet bus atnaujinamas.

 

Įgyvendinant Rail Baltica globalų projektą reikės atlikti įvairių svarbių tyrimų ir parengti darbo planus, kurie užtikrintų strateginio projekto planavimo bei įgyvendinimo efektyvumą ir būsimą veiklą rinkoje. Verslo planas yra pagrindinis projekto strateginis dokumentas. Jis bus naudojamas kaip praktinė strateginės, eksploatacinės ir finansinės veiklos planavimo priemonė. Kelios verslo plano išvados, pvz., paslaugų perspektyvos plėtra, bus išsamiau tiriamos komercializacijos plane.

 

Iš viso savo paraiškas dalyvauti derybose pateikė šeši dalyviai – „DB Engineering Consulting GmbH“, „The Boston Consulting Group“, SIA „Ernst & Young Baltic“, SIA „KMPG Baltics“, SIA „PricewaterhouseCoopers“, SIA „Deloitte Latvia“.

 

Derybos buvo organizuojamas pagal Latvijos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.

 

Vokietijos įmonė „DB Engineering & Consulting“ teikia paslaugas geležinkelio ir infrastruktūros, mobilumo, transporto ir veiklos planavimo srityse – tai visapusiškos paslaugos tolimojo, greitojo, regioninio ir vietinio transporto sistemoms. Įmonė transporto srityje veikia jau 50 metų. Įmonės specialistai įgyvendino daugybę projektų daugiau nei 100 skirtingų šalių.

08.01.2018