Edvynas Bėrzinis patvirtintas „RB Rail AS“ priežiūros valdybos pirmininku

Sausio 20 d., penktadienį, buvo patvirtintas naujas geležinkelio linijos Rail Baltica projekto koordinatorės – bendros trijų Baltijos valstybių įmonės „RB Rail AS“ – valdybos pirmininkas. Naujuoju pirmininku tapo Latvijos atstovas Edvynas Bėrzinis (Edvīns Bērziņš), VAS „Latvijas Dzelzceļš“ valdybos pirmininkas. Jis pakeitė ankstesnį valdybos pirmininką, Lietuvos atstovą ir Rail Baltica statyba direktorių Dainių Budrį.

Eidamas „RB Rail AS“ priežiūros valdybos pirmininko pareigas, Edvynas Bėrzinis pažymi, kad pagrindinis priežiūros valdybos tikslas yra surinkti profesionalią ir kvalifikuotą „RB Rail AS“ valdybą iš keturių narių, siekiant užtikrinti veiksmingą techninių, finansinių ir veiklos klausimų valdymą. Taip pat svarbu suderinti visų trijų Baltijos valstybių veiksmus užtikrinant sėkmingą projekto Rail Baltica įgyvendinimą. „Projekto tikslas – sukurti sėkmingai veikiančią europinės vėžės geležinkelio liniją, einančią per visas tris Baltijos valstybes. Šį tikslą galima pasiekti tik tada, jei visos dalyvaujančios šalys turi bendrą supratimą, yra tiek pat atsidavusios koordinuotam darbui, bet tuo pat metu gerbia bendrus trijų valstybių interesus, turi profesionalią komandą“, – pabrėžė E. Bėrzinis.

2017 m. priežiūros valdybos vicepirmininkai yra Anti Mopelis (Anti Moppel), Estijos atstovas „RB Rail AS“ priežiūros valdyboje ir OU „Rail Baltic Estonia” priežiūros valdybos narys, bei Danielius Dolgichas (Danielius Dolgich), Lietuvos atstovas „RB Rail AS“ priežiūros valdyboje, UAB “Rail Baltica statyba” narys ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ Rail Baltica projekto direktorato vyr. teisininkas. Kiti priežiūros valdybos nariai: Latvijos atstovė Vineta Rudzytė (Vineta Rudzīte), VAS „Latvijas Dzelzceļš“ prezidentų tarybos sekretoriato vadovė ir teisės direktorė, sprendžianti administracinius klausimus, Estijos atstovas Indrekas Oravas (Indrek Orav), OU „Rail Baltic Estonia“ generalinis direktorius, ir Dainius Budrys, buvęs „RB Rail“ priežiūros valdybos pirmininkas.

„RB Rail AS“ yra 2014 m. spalio mėn. įsteigta bendra trijų Baltijos valstybių įmonė, skirta geležinkelio projektavimui, tiesimui ir rinkodarai, įskaitant prekės ženklo sukūrimą, užtikrinti. Akcininkų susitarime numatyta, kad priežiūros valdybai kiekvienais metais rotacijos principu pirmininkauja kitos bendros įmonės valstybės narės atstovas. 2017 m. pirmininkauja Latvija. Priežiūros valdybą sudaro šeši nariai, po du narius skiria kiekvienas akcininkas OU „Rail Baltic Estonia“, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas“ ir UAB „Rail Baltica statyba“.

Edvyno Bėrzinio biografija

Edvynas Bėrzinis turi teisės magistro ir verslo administravimo magistro laipsnius. Pastarąjį laipsnį gavo pagal Norvegijos ir Latvijos profesionalų magistro laipsnio programą „Inovacijos ir verslumas“ (Rygos technikos universitetas, RTU). 2016 m. jis baigė Profesionalių valdybos narių švietimo programą Bendrovių valdymo institute Baltijos šalyse (BICG).

Jis vadovavo Latvijos policijos akademijos Tarptautinių ryšių departamentui, dirbo „Lattelecom ltd.“ teisės konsultantu, „Latvijas kuģniecība AS“ Teisės skyriaus vadovu, buvo „Latvijas kuģniecība AS“ valdybos nariu. Nuo 2011 m. jis yra VAS „Latvijas dzelzceļš“ valdybos narys. 2015 m. p. E. Bėrzinis laikinai ėjo bendros įmonės „RB Rail AS“ (projektas Rail Baltica) generalinio direktoriaus pareigas, dabar eina „RB Rail AS“ priežiūros valdybos pirmininko pareigas. Nuo 2016 m. jis SJSC „Latvijas dzelzceļš“ valdybos pirmininkas.

Jis taip pat yra Latvijos darbdavių konfederacijos (LDDK) viceprezidentas, Latvijos prekybos ir pramonės rūmų (LCCI) prezidiumo narys, RTU patariamosios valdybos narys, LCCI tarybos narys, Latvijos ir Baltarusijos bei Latvijos ir Kazachstano verslo bendradarbiavimo tarybų pirmininkas bei Savivaldybių narių sąjungos narys ir Turybos universiteto Teisės fakulteto tarybos narys.

23.01.2017