Bus vertinamas klimato kaitosi poveikis „Rail Baltica“ projektui

Bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ vykdo studiją, kuria vertins klimato kaitos poveikį „Rail Baltica“ projektavimui, statyboms, priežiūrai ir valdymui. Lapkričio 14-ąją įmonė surengė susitikimą su valstybinėmis institucijomis ir studijos rengėjais, kurios metu buvo aptartos pirminės išvados, identifikuoti kritiniai aplinkos veiksniai skirtinguose geležinkelio ruožuose ir apžvelgtos pirminės rizikų valdymo strategijos. Pagrindinis galutinės studijos tikslas – pasiruošti klimato pokyčiams viso projekto gyvavimo ciklo metu.

 

Klimato kaitos vertinimas yra dalis visos geležinkelio linijos konsoliduotojo preliminaraus techninio projektavimo dalis. Konsolidacijos metu vertinamos klimato kaitos grėsmės, taip pat teikiami siūlymai ilgalaikėms prisitaikymo prie jos priemonėms (techninėms, technologinėms ar operacinėms), kurių gali prireikti dėl kylančios temperatūros, ekstremalaus kritulių kiekio ir išaugusios potvynių rizikos. Gairės, kurios padės įvertinti klimato kaitą projektavimo metu ir parinkti prisitaikymo prie jos priemones, bus integruojamos geležinkelio projektavimo etape.

 

Prisitaikyti prie klimato kaitos galima parenkant tinkamas medžiagas tose projekto tose vietose, kuriose gali kilti grėsmė viso „Rail Baltica“ projekto naudojimo metu. Tinkamai parinktos medžiagos leidžia sumažinti geležinkelio priežiūros kaštus ir rizikas, kurios galėtų sutrumpinti numatomą 100 metų „Rail Baltica“ gyvavimo ciklą.

 

Taip pat bus studijoje bus įvardintos pažeidžiamiausios geležinkelių infrastruktūros vietos ir priemonės, kaip jas pritaikyti prie klimato kaitos. Be to, tikimasi surasti ir tvarius sprendimus, kurie padės sumažinti geležinkelio įtaką aplinkai.

 

Studiją vykdo Estijos aplinkosaugos vadybos ir erdvinio planavimo konsultantai „Hendrikson & CO“ kartu su „SIA Vides Eksperti“ ir „DGE Baltic Soil and Environment“. Studiją sudarys klimato kaitos projekcijų, atliktų studiją ir strategijų analizė, rizikų įvardijimas ir analizė kartu su pažeidžiamų vietų vertinimu bei prisitaikymo galimybių sukūrimu ir įvertinimu. Studiją tikimasi užbaigti 2019 m. sausį.

15.11.2018