Supply, delivery and installation of office furniture, RBR 2018/22

Announced: 13.07.2018
Closed: 22.08.2018
Contracted to: SIA "Salons Arka"

RB RAIL AS izsludina atklātu konkursu „Biroja mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”, iepirkumu identifikācijas Nr. RB RAIL 2018/22.
RB Rail AS, Reģ. Nr. No 40103845025, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8–7, Rīga, LV 1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu un nolikumu.

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. – RBR 2018/22.
Iepirkuma CPV kods – 39130000-2.
Iepirkuma priekšmets – Biroja mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana.

 

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms detalizēti definēts iepirkuma procedūras nolikumā, kas atrodams sadaļā “Pielikumi”.

 

Piedāvājumus var iesniegt, personīgi, sūtot ar kurjeru vai pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2018. gada 30. jūlijam pulksten 14:00. Piedāvājumi jāiesniedz Valdemāra ielā 8–7 (4. stāvā), Rīgā, LV–1010, darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9.00 līdz 18.00.

 

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2018. gada 30. jūlijā pulksten 14:00 RB Rail AS telpās Valdemāra ielā 8–7, Rīgā, LV–1010. Atvēršanas sēde ir atklāta, un tajā var piedalīties visi interesenti.

 

Kontaktpersona administratīvos jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar iepirkumu priekšmetu: Toms Pelčers, iepirkumu speciālists. E-pasta adrese: toms.pelcers@railbaltica.org, +371 27292146.

 

Pielikumi:

  1. Iepirkuma nolikums (lejupielādēt)
  2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols (lejupielādēt)
  3. Līgums (lejupielādēt)