Mobilo sakaru un viedierīču nomas pakalpojumi, RBR 2018/13

Announced: 15.06.2018
Closed: 14.09.2018
Contracted to: 1. daļa: SIA "Latvijas Mobilais Telefons"; 2. daļa: AS "Capital"

Pasūtītājs ir akciju sabiedrība RB Rail AS, juridisko adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga LV-1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu “Mobilo sakaru un viedierīču nomas pakalpojumi”.

Atklāta konkursa identifikācijas Nr. RBR 2018/13.

Piemērojamais CPV kods ir: 64210000-1 (Telefona un datu pārraides pakalpojumi), 32250000-0 (Mobilie telefoni). Atklāts konkurss un iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF). Atklātss konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu.

Šis atklāts konkurss tiek organizēts, izmantojot E-iepirkumu sistēmu, kas ir elektroniskās iepirkumu sistēmas apakšsistēma ( https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).  

Lai pieteiktu savu dalību atklātā konkursā, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, aizpildot elektroniskās iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja pretendents nav reģistrēts elektroniskā iepirkumu sistēmā) Valsts Reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatīt šeit. https://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

Atklāta konkursa priekšmetsAtklāta konkursa priekšmets ir ,,Mobilo sakaru un viedierīču nomas pakalpojumi”. Iepirkuma priekšmets satur pakalpojumu sarakstu, kas ir aprakstīti atklāta konkursa 2.pielikumā ,,Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”.

 

Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa noteikumi un pielikumi ir pieejami E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/11881 un pasūtītāja mājas lapā https://www.railbaltica.org/tenders/.  Atklāta konkursa noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11881 līdz 2018. gada 16.jūlijam, plkst. 14:00.

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot elektronisko piedāvājumu sistēmas piedāvātos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv līdz 2018. gada 16. jūlijam, plkst. 14:00. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un noraidīti.

 

Kontaktpersonas

Iepirkuma organizatoriskos jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu: Jānis Lukševics, Iepirkumu speciālists, tālruņa numurs +371 29188156, e-pasta adrese: janis.luksevics@railbaltica.org.

 

Atklāta konkursa dokumenti (lejuplādējami)

  1. Atklāta konkursa “Mobilo sakaru un viedierīču nomas pakalpojumi” noteikumi (lejuplādēt).
  2. Atbildes uz jautājumiem no ieinteresētajiem piegādātājiem, 06.07.2018. (lejupielādēt).
  3. Finanšu piedāvājumu apkopojums, 16.07.2018. (lejupielādēt)
  4. Ziņojums (lejupielādēt)
  5. Līgums 1. daļai (lejupielādēt) un līgums 2. daļai (lejupielādēt)