Supply of mobile smart devices, RBR 2020/5

Announced: 24.03.2020
Closed: 12.05.2020
Contracted to: "Capital"AS

Atklāts konkurss “Mobilo viedierīču piegāde”, Identifikācijas Nr. RBR 2020/5

 

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga LV-1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu “Mobilo viedierīču piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2020/5.

Piemērojamais CPV kods ir: 32250000-0 (Mobilie telefoni).

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Atklāts konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu.

Atklāts konkurss tiek organizēts, izmantojot E-iepirkumu sistēmu, kas ir elektroniskās iepirkumu sistēmas apakšsistēma (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).  

Lai pieteiktu savu dalību atklātā konkursā, ieinteresētajam Piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, aizpildot elektroniskās iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja pretendents nav reģistrēts elektroniskā iepirkumu sistēmā) Valsts Reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatīt šeit. https://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

 

Atklāta konkursa priekšmets

Atklāta konkursa priekšmets ir mobilo viedierīču piegāde saskaņā ar nolikuma 2. pielikumā (Tehniskās specifikācijas) noteiktajām prasībām.

 

Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35725 un pasūtītāja mājas lapā https://www.railbaltica.org/tenders/.  Atklāta konkursa noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35725 līdz 2020.gada 27.aprīlim, plkst. 11:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un noraidīti.

 

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2020.gada 27.aprīlī, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

 

Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona: Jānis Lukševics, Iepirkumu speciālists, tel. +371 29188156, e-pasts: janis.luksevics@railbaltica.org.

 

 Atklāta konkursa dokumenti (Lejuplādējami)

  1. Atklāta konkursa “Mobilo viedierīču piegāde” nolikums (lejuplādēt).
  2. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Nr. 1 (lejuplādēt).
  3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols (lejuplādēt).
  4. Ziņojums (lejuplādēt).
  5. Līgums (lejuplādēt).