Open competition “Full-service car rental”, RBR 2020/15

Announced: 30.09.2020
Closed: 12.01.2021
Contracted to: "Mobility Latvija" SIA

 

 

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga LV-1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu “Pilna servisa auto noma”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2020/15.

Piemērojamais CPV kods ir: 34110000-1 (Vieglie automobiļi).

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Atklāts konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu.

Atklāts konkurss tiek organizēts, izmantojot E-iepirkumu sistēmu, kas ir elektroniskās iepirkumu sistēmas apakšsistēma (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).  

Lai pieteiktu savu dalību atklātā konkursā, ieinteresētajam Piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, aizpildot elektroniskās iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja pretendents nav reģistrēts elektroniskā iepirkumu sistēmā) Valsts Reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatīt šeit. http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

 

Atklāta konkursa priekšmets

Atklāta konkursa priekšmets ir pilna servisa auto noma saskaņā ar nolikuma 2. pielikumā (Tehniskās specifikācijas) noteiktajām prasībām.

 

Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45510 un pasūtītāja mājas lapā http://www.railbaltica.org/tenders/.  Atklāta konkursa noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45510 līdz 2020.gada 2. novembrim, plkst. 11:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un noraidīti.

 

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2020.gada 2. novembrī, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

 

Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona: Jānis Lukševics, Iepirkumu speciālists, tel. +371 29188156, e-pasts: janis.luksevics@railbaltica.org.

 

 Atklāta konkursa dokumenti (Lejuplādējami)

  1. Atklāta konkursa “Pilna servisa auto noma” nolikums (lejuplādēt).
  2. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Nr. 1, 22.10.2020. (lejuplādēt).
  3. Finanšu piedāvājumu apkopojums, 02.11.2020. (lejuplādēt).
  4. Ziņojums (Report), 11.11.2020. (lejuplādēt).
  5. Līgums (lejuplādēt).