Health insurance for RB Rail AS employees in Riga office, RBR 2019/4

Announced: 19.03.2019
Closed: 14.05.2019
Contracted to: Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

Atklāts konkurss „Veselības apdrošināšana RB Rail AS darbiniekiem Rīgas birojā”, Identifikācijas Nr. RBR 2019/4

 

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu „Veselības apdrošināšana RB Rail AS darbiniekiem Rīgas birojā”.

Atklāta konkursa identifikācijas Nr. RBR 2019/4.

Piemērojamais CPV kods ir: 66512200-4 (veselības apdrošināšanas pakalpojumi).

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Atklāts konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu.

Atklāts konkurss tiek organizēts, izmantojot E-iepirkumu sistēmu, kas ir elektroniskās iepirkumu sistēmas apakšsistēma (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).  

Lai pieteiktu savu dalību atklātā konkursā, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, aizpildot elektroniskās iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja pretendents nav reģistrēts elektroniskā iepirkumu sistēmā) Valsts Reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatīt šeit. https://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

 

Atklāta konkursa priekšmets

Atklāta konkursa priekšmets ir veselības apdrošināšana RB Rail AS darbiniekiem Rīgas birojā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums).

 

Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18425 un pasūtītāja mājas lapā  https://www.railbaltica.org/tenders/. Atklāta konkursa noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18425 līdz 2019. gada 8. aprīlim plkst. 15:00 (Rīgas laiks).

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un noraidīti.

 

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2019.gada 8. aprīlī plkst. 15:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona: Aiga Benfelde, Iepirkumu vadītāja, tel. +371 26360325, e-pasts: aiga.benfelde@railbaltica.org.

 

 Atklāta konkursa dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Atklāta konkursa „Veselības apdrošināšana RB Rail AS darbiniekiem Rīgas birojā” nolikums (lejupielādēt);
  2. Finanšu piedāvājumu apkopojums, 08.04.2019. (lejupielādēt);
  3. Ziņojums, 25.04.2019. (lejupielādēt);
  4. Līgums, 14.05.2019. (lejupielādēt).