Rail Baltica infrastruktūros valdymo studija, RBR 2017/18

Paskelbta: 07.07.2017
Baigta: 31.10.2017
Sutartis pasirašyta su:

Šis konkursas paskelbtas anglų kalba. Viešojo pirkimo reglamentas ir naujausia informacija pateikiama konkurso puslapyje anglų kalba.