„RB Rail“ vertins vietos mineralinių medžiagų tinkamumą statybai ir kurs „Rail Baltica“ infrastruktūros priežiūros planus

„RB Rail AS“ paskelbė du atvirus konkursus – „Vietos mineralinių medžiagų tinkamumo „Rail Baltica“ geležinkelio projektui kokybės vertinimo studija“ ir „Rail Baltica“ infrastruktūros priežiūros įrengimų techninė studija ir projektavimo pasiūlymai“.

 

Pirkimo „Vietos mineralinių medžiagų tinkamumo „Rail Baltica“ geležinkelio projektui kokybės vertinimo studija“ tikslas – identifikuoti ir įvertinti vietoje pagamintų užpildų tinkamumą ir pasiūlyti techniškai ir finansiškai tinkamus sprendimus. Jie turės užtikrinti, kad „Rail Baltica“ geležinkelio linijos statybose būtų panaudota kiek įmanoma daugiau vietoje pagaminto grunto ir užpildų. Trys pagrindinės Lietuvoje ir Latvijoje studijas atliekančių konsultantų užduotys yra:

  • Vadovaujantis „Rail Baltica“ projektavimo gairėmis, įvertinti vietoje gaminamų užpildų savybes ir atlikti tyrimų laboratorijų rinkos apklausas Lietuvoje ir Latvijoje.
  • Apskaičiuoti reikalingo pagrindo storį kiekvienai pylimo ir iškasos grunto klasei bei pasiūlyti tinkamus techninius sprendimus kaip pagerinti žemiausių klasių gruntą.
  • Aprašyti tinkamus techninius sprendimus pobalastinio ir parengto pagrindo sluoksniams, jei jie bus statomi naudojant prastesnes mechanines ir fizines savybes turinčius vietoje pagamintus užpildus.

Paskutinė diena pateikti pasiūlymus: 2018 m. spalio 23 diena

 

Pirkimo „Rail Baltica“ infrastruktūros priežiūros įrengimų (IPĮ) techninė studija ir projektavimo pasiūlymai“ tikslas – suformuoti pagrindą ateities sprendimams ir parengti tinkamas procedūras infrastruktūros priežiūrai pasiūlant standartizuotus IPĮ sprendimus visoms Baltijos šalims. Studija bus vykdoma trimis etapais:

  • Jau parengtų studijų analizė, vadybos, operacijų, teisės aktų, preliminarių projektų ir kitų aspektų įvertinimas, siekiant apibrėžti specifinius funkcinius ir techninius reikalavimus ĮPĮ ir statybos bazėms, pasiūlyti tinkamas vietas šiems objektams.
  • Įvertinti poveikį „Rail Baltica“ projektui, aplinkai ir visuomenei atliekant daugiakriterinę alternatyvų analizę, taip pat parengti alternatyvų sąmatas.
  • Identifikuoti ir suprojektuoti dvi geriausias alternatyvas kartu su strateginiu planu, įtraukiant ir pagrindinius žingsnius bei etapus reikalingus įgyvendinimui. Tai turėtų apibrėžti įrengimus, prietaisus, riedmenis ir žmogiškuosius išteklius, kurie reikalingi elektrifikuotos geležinkelių infrastruktūros priežiūrai.

Paskutinė diena pateikti pasiūlymus: 2018 m. spalio mėn. 31 diena

 

Daugiau informacijos apie pirkimus: http://www.railbaltica.org/tenders/

 

Pasiūlymai privalo būti teikiami pasitelkiant „E-Tenders“ sistemą:

19.09.2018