Sadarbības memorandu dalībnieki diskutē par sabiedrības līdzdalību Rail Baltica projektā

18. februārī Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji tikās ar Rail Baltica projekta un lokālplānojuma sadarbības memorandu pārstāvjiem. Tikšanās tika veltīta sabiedrības līdzdalības jautājumiem.

Ģirts Bramans, RB Rail AS reģionālais vadītājs Latvijā, atskatījās uz 2020. gada sabiedrības līdzdalības rezultātiem, iezīmējot aktuālos jautājumus, kā arī šī gada pirmā pusgada aktivitātes. 2020. gadā sadarbības memorandu darba grupās un publiskās diskusijās tika izskatīti konceptuālie risinājumi Rail Baltica projekta posmos Jelgavas ielas – Liepājas iela, Ventspils iela – stacija “Depo”, J. Endzelīna iela – dzelzceļa stacija “Imanta”. Šī gada pirmajā pusē plānota sadarbības memorandu dalībnieku darba grupas sanāksme un publiskā diskusija par konceptuālajiem risinājumiem posmā no Lubānas ielas līdz Lāčplēša ielai. Tāpat šī gada pirmajā pusē analizēs un, ja nepieciešams, Rail Baltica konceptuālajos risinājumos integrēs Rīgas Dzelzceļa mezgla izpētes rekomendācijas, kā arī notiks darbs pie detalizēto tehnisko risinājumu izstrādes.

Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura programmas studenti kopā ar pasniedzējiem izstrādāja pētījumu “Pilsētas attīstības un līdzdalības perspektīvas Rail Baltica lokālplānojuma izstrādē”, kurā analizēja esošo sadarbības formātu, intervējot sadarbības memorandu dalībniekus, pašvaldības, projekta ieviesēju, profesionālo organizāciju un akadēmiskos pārstāvjus, kā arī veicot novērojumus sadarbības memorandu sanāksmēs un publiskajās diskusijās. Sadarbības memorandu dalībnieki novērtē, ka ir izveidots šāds sadarbības formāts, vienlaikus aicina  vairāk iedziļināties izteiktajos priekšlikumos un sniegt par tiem atgriezenisko saiti. Pētnieki aicina uzrunāt un papildus informēt pilsētas iedzīvotājus, kas nedarbojas apkaimju biedrībās un kuri ikdienā neizmanto digitālo vidi, kā arī kopumā attīstīt iesaistes kultūru valstij un pašvaldībai svarīgu projektu izstrādē. 

Pašvaldībai ir būtiski aktīvi iesaistīt sabiedrību, lai varētu veiksmīgi integrēt Rail Baltica projektu Rīgā, ieviešot tādus risinājumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu mobilitāti (ērti, droši un videi draudzīgi pārvietošanās risinājumi), mūsdienīgu publisko ārtelpu, kā arī pilsētas kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu. 2020. gadā, ņemot vērā sadarbības memorandu dalībnieku paustās bažas un priekšlikumus, pašvaldība ir norādījusi uz būtiski nepieciešamiem šķērsojumiem, kas būtu jāiekļauj tālākā Rail Baltica projekta ietvarā, piemēram, papildus tiks paredzēts gājēju un velo šķērsojums Šampētera ielā.

Ņemot vērā Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas projekta Rail Baltica nozīmi Rīgas pilsētas attīstībā un tā ievērojamo ietekmi uz Rīgas pilsētas teritorijām un iedzīvotāju ikdienu, paradumiem un mobilitātes iespējām, Rīgas pilsētas pašvaldība, A/S RB Rail un nevalstiskās organizācijas izveidojušas sadarbības memorandus, kuru mērķis ir sekmēt informētību, nodrošināt iesaisti, sniegt informāciju, uzklausīt viedokļus, apspriest risinājumus.

Papildu informācija un citi materiāli saistībā ar Rail Baltica projektu pieejami Rail Baltica vietnē  info.railbaltica.org un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē: www.rdpad.lv/rtp/rail-baltica-trases-teritorijas-lokalplanojums/

Prezentācija “Sabiedrības līdzdalības rezultāti 2020.gadā un aktuālie jautājumi“.

24.02.2021