Izvēlēts uzņēmējs Rail Baltica pamattrases būvprojektu izvērtēšanai Latvijā

Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS noslēdzis līgumu par būvprojekta risinājumu izvērtēšanu un būvekspertīzes veikšanu Rail Baltica pamattrases būvprojektiem Latvijā. Publiskā iepirkuma rezultātā līgums noslēgts ar Itālijas 3TI Progetti Italia un Turcijas Yuksel Proje uzņēmumu apvienību par kopējo līguma summu 2,418 miljoni eiro. Šī pati uzņēmumu apvienība publiskā iepirkumu kārtībā izvēlēta arī būvprojektu risinājumu izvērtēšanai Rail Baltica pamattrases būvprojektiem Igaunijā un Lietuvā.

 

Līguma ieviešana uzsākas nekavējoties,  un  turpināsies līdz būvprojektu gala apstiprināšanai. Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību nacionālajiem normatīvajiem aktiem un vienotajām Rail Baltica būvprojektēšanas vadlīnijām, uzņēmējs tiks iesaistīts jau būvprojekta pamata risinājumu izstrādes posmā, kur veiks būvprojektu risinājumu izvērtēšanas darbus. Būvprojektu ekspertīze attiecīgi tiks veikta būvprojektu izstrādes gala posmā.

Tāpat ekspertīzes ietvaros tiks pārbaudīta būvprojekta risinājumu atbilstība Latvijas tiesību aktiem, projektēšanas standartiem būvprojektēšanas līgumu tehniskajai specifikācijai, būvatļauju nosacījumiem, ietekmēto pušu tehnisko noteikumu prasībām, kā arī  citām projekta ieviešanas prasībām un standartiem. Plānots, ka līguma izpilde aizņems līdz 20 mēnešiem no līguma parakstīšanas dienas.

 

 

 

3TI Progetti Italia

3TI Progetti Italia ir viens no lielākajiem Itālijas inženiertehnisko konsultāciju uzņēmumiem ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi transporta un sabiedriskās infrastruktūras plānošanā un būvniecībā. Uzņēmumam ir plaša pieredze ar vairāk nekā 2500 projektiem 30 pasaules valstīs.

Yuksel Proje

Yuksel Proje ir viens no lielākajiem inženieru uzņēmumiem Turcijā ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi projektēšanā, projektu vadībā un konsultācijās. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 1400 nozares speciālistu.

11.05.2021