Rail Baltica vispārīgais iepirkumu plāns

Rail Baltica projekta īstenošana ir sadalīta vairākos posmos:

  • plānošana,
  • projektēšana,
  • būvniecība.

Rail Baltica Globālā projekta iepirkumu plāna pamatā ir iepriekš minētie posmi. Plānošanas posmā tiek veikti ar trases saskaņošanu saistīti iepirkumi, kā arī vairāki lieli pētījumi visās Baltijas valstīs, taču arī nākamajos etapos būs vajadzība pēc mazākas nozīmes pētījumiem.
Vietām projektēšanas un būvniecības fāzes pārklājas, jo dažu Rail Baltica infrastruktūras elementu iepirkumi apvienos gan projekta izstrādi, gan tā īstenošanu.

Rail Baltica iepirkumu plans

Aicinām ņemt vērā, ka materiāls ir paredzēts tikai informatīviem mērķiem un tas var mainīties, projektam attīstoties.