Bendrasis viešųjų pirkimų planas

Projekto Rail Baltica įgyvendinimas suskirstytas į šiuos etapus:

  • planavimas,
  • projektavimas,
  • statyba.

Rail Baltica globalaus projekto viešųjų pirkimų planas parengtas pagal šiuos etapus. Planavimo etape atliekami trasos derinimo darbai ir rengiamos kelios didelės studijos trijose Baltijos šalyse. Tolesniuose etapuose taip pat bus parengtos kelios mažesnės svarbos studijos.
Projekto projektavimo ir statybos etapai persidengia, nes kai kurių Rail Baltica infrastruktūros elementų viešieji pirkimai suplanuoti kaip „Projektavimas ir statyba“.

Pirkimu planas

PASTABA! Atkreipiame dėmesį, kad medžiaga pateikta tik informaciniais tikslais. Vykdant projektą ji gali būti keičiama ar atnaujinama.