Soome liitub aktsionärina Rail Baltica ühisettevõttega

Käesoleva aasta 1. veebruaril otsustas Soome valitsus asutada aktsiaseltsi Oy Suomen Rata AB, mille tütarettevõte on oodatud võtma aktsionäri rolli ühisettevõttes RB Rail AS, eesmärgiga koordineerida Rail Baltica projekti elluviimist.

Ettepanek tehti Balti riikide transpordiministrite poolt ametliku kutsega 2018. aasta lõpul. See on aluseks uuele etapile, mis tugevdab Soome osalust Rail Baltica projekti teostamisel.

Soome osalus lisab projektile kõrgetasemelist raudtee-alast tehnilist ekspertiisi. Koostöö aitab tutvustada uue raudtee võimalusi laialdasemalt Soome ettevõtetele ja tööstusharudele. Samuti toetab Soome omalt poolt Põhjamere-Balti transpordikoridori arendamist Helsingist põhja poole.

Soome valitsus on sätestanud oma ühisettevõttes osalemise tingimused, mille kohaselt vastutab  RB Rail AS kõigi projekti tervikut puudutavate küsimuste eest – näiteks toimub ELi kaasrahastamine läbi ühisettevõtte. Lisaks sellele kaasatakse pakkumismenetlusse juhised, mis tagavad hangete läbipaistvuse ning kinnitatakse ühine professionaalsustase ettevõtte juhtimis- ja haldamistegevustes.

Rohkem teavet otsuse kohta leiab siit.

05.02.2019