Rail Balticu hangete plaan

Rail Balticu projekti elluviimine on jaotatud järgmistesse etappidesse:

  • planeerimine,
  • projekteerimine,
  • ehitamine.

Rail Balticu projekti hankeplaan on koostatud vastavalt ülalnimetatud etappidele. Planeerimisetapis viiakse läbi trassi kulgemisega seotud tegevused ning lisaks mitu ulatuslikku uuringut kõigis kolmes Balti riigis. Mõned väiksema tähtsusega uuringud viiakse läbi ka projekti järgmistes etappides.
Lisaks sellele kattuvad projekti projekteerimise ja ehitamise etapid, sest mõned Rail Balticu taristuelementide hanked on kavandatud läbi viia „projekteeri ja ehita“ põhimõttel”.

NB! Arvestada tuleb asjaoluga, et kõik andmed on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Projekti käigus võidakse neid muuta või uuendada.