Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana, RBR 2017/15

Announced: 04.08.2017
Closed: 12.09.2017
Contracted to: SIA Vitrum mēbeles un iekārtas

RB RAIL AS izsludina atklātu konkursu „Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana ”, iepirkumu identifikācijas Nr. RB RAIL 2017/15.
RB Rail AS, Reģ. Nr. No 40103845025, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8–7, Rīga, LV 1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 1. daļas 1. punktu un nolikumu.

Iepirkuma identifikācijas Nr. – RBR 2017/15.
Iepirkuma CPV kods – 39130000-2.
Iepirkuma priekšmets – biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana.

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms detalizēti definēts iepirkuma procedūras nolikumā, kas atrodams sadaļā “Pielikumi”.

Piedāvājumus var iesniegt, personīgi, sūtot ar kurjeru vai pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2017. gada 28. augusts pulksten 10.00. Piedāvājumi jāiesniedz Valdemāra ielā 8–7 (4. stāvā), Rīgā, LV–1010, darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9.00 līdz 18.00.

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 28. augustā pulksten 10.00 RB Rail AS telpās Valdemāra ielā 8–7, Rīgā, LV–1010. Atvēršanas sēde ir atklāta, un tajā var piedalīties visi interesenti.

Kontaktpersona administratīvos jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar iepirkumu priekšmetu: Linda Kalniņa, iepirkumu speciāliste-juriste. E-pasta adrese: linda.kalnina@railbaltica.org.

 

Pielikumi

Konkursa nolikums (lejupielādēt).
1. Pieteikums (lejupielādēt).
2. Apakšuzņēmēju saraksts (lejupielādēt).
3. Apliecinājums par pieredzi (lejupielādēt).
4. Finanšu piedāvājums (lejupielādēt).
5. Konkursam saistošie rasējumi (lejupielādēt).
6,. Mēbeļu tehniskā specifikācija (lejupielādēt).
7. Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu, No 6.1/2017-408, 09.08.2017.  (lejupielādēt).
8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols (lejupielādēt).
9. Konkursa ziņojums (lejupielādēt).
10. Līgums (lejupielādēt).