Rubesa: Rail Baltic/Rail Baltica projekta nākamā gada uzdevumi – panākt projekta briedumu un īstenot resursu efektīvu izmantošanu

Šodien, 30. novembrī, Rīgā notika Satiksmes ministrijas organizētā konference “Projekta Rail Baltic/Rail Baltica progress 2016”, kurā atbildīgo ministriju un projekta īstenotāju pārstāvji  informēja par sasniegto progresu katrā no Baltijas valstīm. Konferencē uzstājās visu trīs Baltijas valstu pārstāvji, tostarp, kopuzņēmuma RB Rail AS izpilddirektore un valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa.

Vērtējot Rail Baltic/Rail Baltica projekta ieviešanas attīstību šogad no kopuzņēmuma RB Rail, galvenā projekta koordinatora skatupunkta, jāatzīmē, ka es esam lēni, bet soli pa solim virzījušies uz priekšu, bruģējot ceļu būtisku 2017. gada uzdevumu izpildei, ko no mums sagaida Baltijas valstu iedzīvotāji, Eiropas Komisija, kā arī projekta partneri Polijā un Somijā, proti, panākt projekta briedumu un īstenot resursu efektīvu izmantošanu. Tā starptautiskajā konferencē šodien atzīmēja RB Rail izpilddirektore un valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa.      

Viņa skaidroja, ka 2016. gads ir bijis pienākumu un atbildību sadalīšanas laiks projektā iesaistīto pušu starpā. Šogad parakstīts līgums par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta jeb CEF fonda finansējuma pārvaldīšanu starp finansējuma saņēmējiem. Tas paredz kārtību, kādā kopuzņēmums saņem Eiropas Savienības līdzfinansējumu, to sadala starp trīs valstu ministrijām (beneficiaries) un kā notiek atskaitīšanās process par finansējuma izlietojumu. Pēc garām un detalizētām diskusijām starp trīs valstu projekta ieviesējiem un ministrijām parakstīts Līgums par projekta finansēšanas un ieviešanas modeli, kas nosaka kārtību, kādā tiks veikti ar projektu saistītie iepirkumi, kas par ko būs atbildīgs. Latvijas neatkarības dienā tika parakstīts otrais līgums ar Eiropas inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par līdzfinansējumu par kopējo vērtību 225 milj. eiro, kas paredzēti Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa būvniecībai. Ar to CEF fonda ieguldījums projekta aktivitātēs kopumā sasniedz aptuveni 633 milj. eiro, kas ir 82% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

“Nākamajā, 2017. gadā, mums ir divi svarīgi mērķi. Mums ar darbiem ir jāpierāda, ka projekts ir sasniedzis tādu brieduma pakāpi, ka to nav iespējams pārtraukt un mums ir pamats prasīt Eiropas Savienībai līdzfinansējumu dzelzceļa izbūves darbiem arī pēc 2020. gada.  Proti, visas trīs valstis ir apstiprinājušas savas dzelzceļa trases, ir parakstīti visi nepieciešamie starpvalstu, veikti būtiskākie izpētes un analīzes darbi, projekta aktivitātes norit saskaņā ar plānu, kā arī tiek īstenotas skaidras iepirkumu procedūras, lai varētu sākt būvniecības fāzi. Turklāt projektam jāpierāda sevi kā labi pārvaldītam ar caurspīdīgu finanšu apriti,” norādīja Baiba Rubesa

“Otrs mērķis – jāīsteno efektīva resursu izmantošana. Svarīgi, lai nacionālās ieviesējorganizācijas un kopuzņēmums RB Rail nedublētu dažādas funkcijas, tāpēc jātiecas pēc viena projekta Rail Baltic/Rail Baltica ieviesēja modeļa. RB Rail piedāvā izveidot Rail Baltic/Rail Baltica projekta ekspertu kopu, kas nodrošinās savu ekspertīzi visām iesaistītajām ieviesējorganizācijām – projekta zināšanu un ekspertīzes centru. Turklāt tā resursus pēc projekta pabeigšanas, būs iespēja pārdot kā pakalpojumu citu līdzīgu projektu īstenošanai. Tas ļaus risināt tādus jautājumus, kā vairāku projekta mājaslapu pastāvēšana, kā to varam vērot šobrīd, vai vairāku ar līdzīgām funkcijām darbojošos ekspertu nodarbināšana katrā valstī.”

Baiba Rubesa arī norādīja uz galvenajiem 2017. gada RB Rail uzdevumiem projekta īstenošanā: jāizveido kopuzņēmuma valde, lai jau pavasarī tā varētu pilntiesīgi strādāt, un projektam atbilstoša organizācija, gadam noslēdzoties ar aptuveni 50 darbiniekiem. Svarīgs uzdevums ir vienotu standartu izstrāde visām ieviesējorganizācijām iepirkumu dokumentācijai, piegādātāju kvalifikācijai. Jāizveido  skaidrs iepirkumu kalendārs, kas interesentiem pieejams publiski. Nākamajā gadā jāpabeidz projekta izdevumu un ieguvumu analīze, desmitgades infrastruktūras un uzņēmuma biznesa plāns, projektēšanas vadlīnijas, jāveic analīze par infrastruktūras pārvaldītāju trīs valstīs, kā arī analīze par jau izbūvētās līnijas no Polijas robežas līdz Kauņai atbilstību globālajai Rail Baltic/Rail Baltica projekta definīcijai. Tāpat jāveic Tallinas tramvaja līnijas priekšizpētes darbi. Viņa arī uzsvēra, ka nākamajā gadā ir jāstiprina sadarbība ar Somiju un Poliju, lai tās varētu kļūt par RB Rail pilntiesīgiem akcionāriem.

Viņa pauda pārliecību, ka projekta veiksmes stāsts ir atkarīgs ne tikai no Baltijas valstu sadarbības, bet arī skaidras iesaistīto pušu projekta vīzijas. Rail Baltic/Rail Baltica projekta nākotnes patērētājs šobrīd ir astoņgadīgs bērns. Lai mūsu nākamā paaudze spētu attīstīt Baltijas valstu ekonomikas, stiprināt nacionālo valstu konkurētspēju, būs nepieciešama ātrāka nokļūšana no punkta A punktā B, ātrāka kravu transportēšana un ātrāka piekļuve jauniem pakalpojumiem, zināšanām un resursiem. Rail Baltic/Rail Baltica projekts sniedz iespējas, kas jāprot saskatīt jau šodien, lai spētu tās izmantot rīt.

“Rail Baltic/Rail Baltica projektam jākļūst par ekonomisko koridoru, kas cieši savienos Eiropas Ziemeļaustrumus ar pārējo Eiropu; kas Baltijas valstīs veidos nepieciešamo infrastruktūras vidi, lai veidotu industriālos un loģistikas centrus, stimulētu mazo un vidējo biznesa attīstību to apkārtnē un veicinātu pārrobežu zinātnisko un kultūras sadarbību. Tas viss iespējams, paplašinot mūsu pašreizējo redzesloku tiešā un pārnesta nozīmē,” norāda Baiba Rubesa.

30.11.2016