Pilna servisa vieglo automašīnu nomas pakalpojumu iegāde, RBR 2017/11

Izsludināts: 19.05.2017
Slēgts: 22.06.2017
Tiesības slēgt līgumu: Favorit Rent, SIA

RB RAIL AS izsludina atklātu konkursu „PILNA SERVISA VIEGLO AUTOMAŠĪNU NOMAS PAKALPOJUMU IEGĀDE”, iepirkumu identifikācijas Nr. RB RAIL 2017/11.

RB Rail AS, Reģ. Nr. No 40103845025, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8–7, Rīga, LV 1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām un nolikumu.

Iepirkuma identifikācijas Nr. – RB RAIL 2017/11.
Iepirkuma CPV kods – 34110000-1.
Iepirkuma priekšmets – pilna servisa vieglo automašīnu nomas pakalpojumu iegāde.

 

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms detalizēti definēts iepirkuma procedūras nolikumā, kas atrodams sadaļā “Pielikumi”.

Piedāvājumus var iesniegt, personīgi, sūtot ar kurjeru vai pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2017. gada 9. jūnijam pulksten 9.00. Piedāvājumi jāiesniedz Valdemāra ielā 8–7 (4. stāvā), Rīgā, LV–1010, darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9.00 līdz 18.00.

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 9. jūnijā pulksten 10.00 RB Rail AS telpās Valdemāra ielā 8–7, Rīgā, LV–1010. Atvēršanas sēde ir atklāta, un tajā var piedalīties visi interesenti.

Kontaktpersona administratīvos jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar iepirkumu priekšmetu: Aigars Kivliņš, iepirkumu departamenta vadītājs. Tālrunis: +371 28118533. E-pasta adrese: aigars.kivlins@railbaltica.org.

Papildināts 2017. gada 25. maijā ar atbildi uz ieinteresētā pretendenta jautājumu (No 6.1/2017-225).

Papildināts 2017. gada 26. maijā ar atbildi uz ieinteresētā pretendenta jautājumiem (No 6.1/2017-233).

Papildināts 2017. gada 31. maijā ar atbildi uz ieinteresētā pretendenta jautājumu (No. 6.1/2017-249).

Papildināts 2017. gada 5. jūnijā ar atbildi uz ieinteresētā pretendenta jautājumu (No. 6.1./2017-260).

 

Pielikumi

Atklātā konkursa nolikums (lejupielādēt).
Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija (lejupielādēt).
Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu, No 6.1/2017-225 (lejupielādēt).
Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumiem, No 6.1/2017-233 (lejupielādēt).
Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu, No 6.1/2017-249 (lejupielādēt).
Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu, No 6.1/2017-260 (lejupielādēt).
Atklāta konkursa ziņojums (lejupielādēt).
Līgums (lejupielādēt).