Degvielas iegāde, RBR 2017/14

Izsludināts: 01.06.2017
Slēgts: 20.06.2017
Tiesības slēgt līgumu: SIA

RB RAIL AS izsludina iepirkumu „Degvielas iegāde ”, iepirkumu identifikācijas Nr. RB RAIL 2017/14.
RB Rail AS, Reģ. Nr. No 40103845025, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8–7, Rīga, LV 1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu un nolikumu.

Iepirkuma identifikācijas Nr. – RBR 2017/14.
Iepirkuma CPV kods – 09100000-0.
Iepirkuma priekšmets – degvielas iegāde.

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms detalizēti definēts iepirkuma procedūras nolikumā, kas atrodams sadaļā “Pielikumi”.

Piedāvājumus var iesniegt, personīgi, sūtot ar kurjeru vai pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2017. gada 13. jūnijam pulksten 14.00. Piedāvājumi jāiesniedz Valdemāra ielā 8–7 (4. stāvā), Rīgā, LV–1010, darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9.00 līdz 18.00.

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 13. jūnijā pulksten 14.00 RB Rail AS telpās Valdemāra ielā 8–7, Rīgā, LV–1010. Atvēršanas sēde ir atklāta, un tajā var piedalīties visi interesenti.

Kontaktpersona administratīvos jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar iepirkumu priekšmetu: Linda Kalniņa, iepirkumu speciāliste-juriste. E-pasta adrese: linda.kalnina@railbaltica.org.

 

Pielikumi

Konkursa nolikums (lejupielādēt).
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols (lejupielādēt).
Konkursa ziņojums (lejupielādēt).
Līgums ar piegādātāju (lejupielādēt).