Somijas biznesa kopiena un politiķi demonstrē augstu interesi par Rail Baltica projektu

2017. gada 8. novembrī RB RAIL AS pārstāvji – Baiba Rubesa, RB RAIL AS izpilddirektore un valdes priekšsēdētāja, un Aivars Jaeski (Aivar Jaeski), projekta koordinators Igaunijā un Somijā, – tikās ar Somijas Transporta un komunikāciju ministri Anni Berneri (Anne Berner), Helsinku – Ūsimā reģiona (Uusimaa) Reģionālās padomes mēru Osi Savolainenu (Ossi Savolainen) un Somijas biznesa nozares pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar Rail Baltica sniegtajām iespējām un kopīgiem projekta ieguvumiem. Tikšanās ar politiķiem un biznesa kopienu uzrādīja augstu Somijas pārstāvju interesi iesaistīties Rail Baltica projektā.

Tikšanās laikā ar ministri Anni Berneri Baiba Rubesa akcentēja Somijas stratēģisko lomu gan projekta realizācijā, gan operacionālajā fāzē, pārrunājot arī Somijas biznesa intereses Rail Baltica projektā. B. Rubesa norādīja uz nepieciešamību jau projektēšanas posmā apzināt Somijas loģistikas kopienas ekspektācijas attiecībā uz Rail Baltica infrastruktūru, tādējādi radot nākotnē klienta interesēm abilstošu infrastuktūru. Anne Bernere apstiprināja, ka Rail Baltica sniegs lieliskas iespējas Somijas uzņēmēju kravu pārvadājumiem. Vienlaikus tika vērsta uzmanība uz citiem saistītiem projektiem – Arktisko dzelzceļu un FinEst savienojumu.

Papildus Baiba Rubesa lūdza ministri rosināt somu politisko atbalstu Rail Baltica finansējumam Eiropas Savienības līmenī daudzgadu finanšu shēmas sarunās arī pēc 2014.-2020. gada finansēšanas perioda beigām.

Šīs dienas ietvaros B. Rubesa un A. Jaeskis tikās arī ar Helsinku-Ūsimas reģionālo mēru Osi Savolainenu, lai pārrunātu sadarības iespējas nākotnē, kas sniegtu kopējus ieguvumus no Rail Baltica realizēšanas un FinEst savienojuma attīstības.

“Mēs mīlam Rail Baltica! Somijai ir svarīgi kļūt savienotākai ar Eiropu!” norādīja Osi Savolainens.

Vizītes laikā Baiba Rubesa uzrunāja Somijas biznesa kopienu un iepazīstināja ar iespējām veidot jaunu ekonomisko koridoru Ziemeļaustrumu reģionā. Viņa prezentēja Rail Baltica projekta attīstību un uzsvēra tā ieguvumus un priekšrocības salīdzinājumā ar jūras vai sauszemes kravu pārvadājumiem. “Rail Baltica var tikt uzskatīts par ilgstpējīgāko kravu pārvadāšanas veidu – tam ir vislabākie rādītāji ceļu satiksmes drošībā, skaņas piesārņojuma un satiksmes sastrēgumu samazināšanā, savvaļas dzīvnieku aizsardzībā un tas atstāj vismazāko oglekļa dioksīda iespaidu uz dzīvo dabu. Tāpat Rail Baltica nodrošinās kravu konsolidācijas radīto mēroga ekonomiju, kā arī pārvadājumu drošību un punktualitāti,” norāda B. Rubesa.

Somijas biznesa kopienas dalībnieki tikšanās laikā uzsvēra, ka Rail Baltica sniegs vērā ņemamus sociālekonomiskos ieguvumus un iespējas visam reģionam kopumā.

Somijas biznesa kopienu pārstāvēja vairāku uzņēmumu un nozaru pārstāvji Kiesti Orre (Kyösti Orra) no YTL, Peka Meronens (Pekka Meronen) no Helsinku ostas, Kari Ruohonens (Kari Ruohonen) – FinEst,  Hakans Fagerstrems (Hakan Fagerström) no Tallink Silja OY un Mati Kīskinens (Matti Kiiskinen) – SKOL un Technology Industries of Finland.

RB Rail’s representatives also encouraged Finnish companies to participate in Rail Baltica procurement and to take part at the Industry Suppliers’ Day during the Rail Baltica Global Forum in April 2018.

Vienlaikus RB RAIL AS pārstāvji aicināja Somijas uzņēmumu pārstāvjus piedalīties Rail Baltica rīkotajos iepirkumos un piedalīties Industrijas piegādātāju dienā Rail Baltica Globālā foruma ietvaros, kas norisināsies 2018. gada aprīlī Tallinā.

10.11.2017