Rīa Sillave iecelta par RB RAIL AS padomes priekšsēdētāju

2018. gada 15. janvārī RB RAIL AS akcionāri – OU “Rail Baltic Estonia”, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” un UAB “Rail Baltica Statyba”– ir apstiprinājuši RB RAIL AS Padomi, kurā iekļauti sekojoši pārstāvji: Rīa Sillave (Riia Sillave) Rail Baltic Estonia OU valdes priekšsēdētāja, Edvīns Bērziņš, VAS “Latvijas Dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, Anti Mopels (Anti Moppel), OU “Rail Baltic Estonia” padomes loceklis, Karolis Sankovskis (Karolis Sankovski), UAB “Rail Baltica Statyba” izpilddirektors, Vineta Rudzīte, VAS “Latvijas Dzelzceļš” juridiskās direktores vietniece administratīvajos jautājumos un Prezidentu padomes sekretariāta vadītāja, un Arenijus Jackus (Arenijus Jackus), UAB  “Lietuvos geležinkeliai” Rail Baltica koordinācijas departamenta direktors.

 

Igaunijas akcionārs ir nolēmis atsaukt vienu no pārstāvjiem – Indreku Oravu (Indrek Orav) – viņa vietā RB RAIL AS Padomē ieceļot Rīu Sillavi. Šādā gadījumā ir jāatsauc viss iepriekšējās Padomes sastāvs un jāieceļ jauns.

Ar jaunās Padomes lēmumu Padomes priekšsēdētāja pienākumi tika uzticēti Rīai Sillavei, kamēr Edvīns Bērziņš un Karolis Sankovskis tika apstiprināti par  RB RAIL AS Padomes priekšsēdētāja vietniekiem.

 

Tiekot iecelta RB RAIL AS padomes priekšsēdētājas amatā, Rīa Sillave norādīja, ka primārais padomes uzdevums ir atbalstīt kompāniju Rail Baltica dzelzceļa būvniecības aktuālajos jautājumos dotajā finanšu plānošanas periodā. “Esmu gandarīta, ka visas trīs Baltijas valstis ir spējušas veiksmīgi sadarboties projekta sagatavošanas fāzē. Pildot RB RAIL Padomes priekšsēdētājas amata pienākumus, fokusēšos uz projekta būvprojektēšanas attīstību,” akcentēja R. Sillave.

 

Padomi sastāda seši tās locekļi – katrs akcionārs izvirza divus no tiem. Padomes locekļi tiek iecelti uz trīs gadiem. Akcionāru līgums nosaka, ka katru gadu rotācijas kārtībā Padomes priekšēdētāja amatu ieņem citas kopuzņēmuma dalībvalsts pārstāvis. 2018.gadā Padomē prezidējošā valsts ir Igaunija.

 

Vairāk informācijas par Rīa Sillave

 

Rīa Sillave ir valdes priekšsēdētāja vienā no trim Rail Baltica projekta īstenošanas institūcijām – Rail Baltic Estonia. Plašās zināšanas par projektu pārvaldību R. Sillave ir ieguvusi 2006.gadā, kļūstot par pirmo vadības padomes biedru jaunatklātajā AS Estonian Cell BCTMP celulozes rūpnīcā, kuras izveidē iegūtas lielākas ārzemju investīcijas Igaunijā.  No 2012. līdz 2017.gada darbojās AS Estonian Cell akcionāru galvenā birojā, ieņemot galvenās izpilddirektores amatu Austrijas celulozes un papīra ražošanas un tirdzniecības korporatīva grupā – Heinzel Group. Viņas iepriekšējā darba pieredze no 1997. līdz 2004.gadam ietver arī kontroles struktūras vadītājas pozīciju vācu automobiļu uzņēmuma Webasto Thermosysteme GmbH  galvenajā birojā Stockdorfā netālu no Minhenes. Atgriežoties Igaunijā, 2017. gada decembrī viņa pievienojās Rail Baltica projekta komandai. Kopš 2018. gada 15. janvāra R. Sillave pilda RB RAIL AS Padomes priekšsēdētājas amatu.

Rīa Sillave ir ieguvusi grādu biznesa administrēšanā Ludviga Maksimiliāna universitātē (Ludwig-Maximilians-Universität) Minhenē, Vācijā.

 

29.01.2018