RB Rail piedalās Jaunuzņēmumu kopienas forumā

12. septembrī Rīgā notika otrais Latvijas “Jaunuzņēmumu kopienas forums”, kurā piedalījās arī Kaspars Rokens, RB Rail valdes loceklis un operacionālais direktors. Pasākums tika organizēts kā daļa no “start-up” dienas 2018. Tā laikā K. Rokens klātesošajiem pastāstīja par Rail Baltica Globālo projektu un iespējām jaunuzņēmumiem un inovatoriem iesaistīties projekta tālākā attīstībā, kā arī diskutēja par jaunuzņēmumu lomu valsts attīstības un inovāciju veicināšanā.

Kaspars Rokens prezentācijas laikā iedrošināja jaunuzņēmumus sadarboties ar vietējiem un starptautiskajiem piegādātājiem, piedāvāt tiem savas idejas un attīstīt sadarbību, kas attiecīgi tad pavērtu iespējas piedalīties RB Rail izsludinātajos iepirkumos.

 

Runājot par inovācijām, Rokens uzsvēra, ka RB Rail darbojas balstoties uz trīs pamatvērtībām: gudra projektu izpilde, vadība, un uzturēšana. Viens no šo pamatvērtību nodrošināšanas veidiem ir Būvju Informācijas Vadības (BIM, Building Information Modeling) izmantošana, kurai šobrīd ir radīta arī jauna informācijas apmaiņas un izglītības platforma: BIM zināšanu centrs

 

Saistībā ar jaunuzņēmumu iespējām lielos valsts uzņēmumos, Rokens minēja, ka ir nepieciešama iniciatīva valdības līmenī, kas atbalstītu inovācijas ar atbilstošām investīcijām. Kā piemēru viņš minēja Tamperes tuneļa projektu Somijā, kurā valdība izmantoja pilnīgi jaunu pieeju iepirkumiem – alianses modeli (konkursa procedūra ar sarunu vešanu), lai nonāktu pie izdevīga un inovatīva tuneļa būvprojekta un izbūves piedāvājuma. Šis process sniedza iespēju samazināt iepirkumā paredzēto 185 miljonu eiro budžetu par gandrīz 5 miljoniem eiro, turklāt sākotnējā tirgus aptaujā tika secināts, ka projektam būtu nepieciešami vairāk nekā 200 miljoni eiro.

 

Rokens ieteica lieliem uzņēmumiem pieņemt darbā inovāciju ekspertus, kuriem ir labi pazīstama jaunuzņēmumu vide, lai veidotu šo trūkstošo savienojumu. RB Rail, piemēram, šobrīd norit personāla atlases process inovāciju un digitalizācijas eksperta amata pozīcijai. Noslēgumā viņš secināja, ka ir nepieciešama atklāta informācijas apmaiņa starp visām pusēm, tad arī radīsies risinājumi.

14.09.2018