RB Rail AS vērtēs vietēji ražoto minerālmateriālu piemērotību būvniecības vajadzībām un veidos Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas objektu projektus

RB Rail AS izsludinājis divus atvērtos konkursus iepirkumiem “Vietējo minerālmateriālu  kvalitātes novērtējums izmantošanai Rail Baltica dzelzceļa projektā” un “Tehniskā izpēte un skiču projekta izstrāde Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas objektiem”.

 

Izpētes “Vietējo minerālmateriālu  kvalitātes novērtējums izmantošanai Rail Baltica dzelzceļa projektā” mērķis ir identificēt un novērtēt vietēji pieejamos materiālus un piedāvāt tehniski un finansiāli efektīvus risinājumus, lai palielinātu vietējo augsnes un agregātu izmantošanu Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecībā. Trīs galvenie pētījuma uzdevumi Latvijā un Lietuvā ir sekojoši:

  • Novērtēt vietēji pieejamo agregātu stāvokli, balstoties uz Rail Baltica Būvprojektēšanas vadlīniju standartiem, un veikt tirgus izpēti par laboratorijas pakalpojumiem Latvijā un Lietuvā;
  • Aprēķināt nepieciešamo sagatavoto grunts biezumu katram gruntsgabalam/izraktajai augsnes kvalitātes klasei un piedāvāt efektīvākos tehniskos risinājumus, kā uzlabot augsni no zemākās kvalitātes klasēm;
  • Aprakstīt ilgtspējīgus tehniskos risinājumus zembalasta slāņa izbūvei un sagatavotajiem zemes klātnes slāņiem, izmantojot vietēji pieejamos materiālus ar mazāk labvēlīgām mehāniskajām un fiziskajām īpašībām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 23.oktobris.

 

Iepirkuma “Tehniskā izpēte un skiču projekta izstrāde Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas objektiem” galvenais mērķis ir izveidot pamatu tālākām darbībām un procedūrām, kas saistītas ar infrastruktūras uzturēšanu, piedāvājot standartizētus risinājumus infrastruktūras uzturēšanas objektiem visās Baltijas valstīs. Izpēte notiks trīs posmos:

  • Esošo pētījumu analīze, ņemot vērā pārvaldības, operacionālos, un regulāciju sākotnējos projektus un citus aspektus, kas veido specifiskus funkcionālos un tehniskos nosacījumus infrastruktūras uzturēšanas objektiem un būvniecības bāzēm, un piemērotu variantu to atrašanās vietām piedāvāšana, balstoties uz pētījumu secinājumiem.
  • Rail Baltica Globālā projekta ietekmes uz vidi un sabiedrību izvērtējums, veicot vairāku kritēriju analīzi izvēlētajiem variantiem, kā arī aptuveno izmaksu novērtējums piedāvātajiem variantiem.
  • Divu labāko variantu identificēšana un projekta izveide. Projektā jāiekļauj stratēģiskais plāns ar galvenajiem darba uzdevumiem tā ieviešanai, kurā tiek definēti objekti, iekārtas, ritošais sastāvs un cilvēkresursi, kas nepieciešami elektriskās dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 31. oktobris.

 

Vairāk informācijas par iepirkumiem iespējams atrast ieprikumu sadaļā.  

 

Pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu:

  1. Tehniskā izpēte un skiču projekta izstrāde Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas objektiem
  2. Vietējo minerālmateriālu  kvalitātes novērtējums izmantošanai Rail Baltica dzelzceļa projektā” Latvijā un Lietuvā
19.09.2018