RB RAIL AS Polijā diskutē par Rail Baltica pārrobežas posma būvniecību

2016. gada 7.novembrī RB RAIL AS pārstāvji – Baiba Rubesa, RB RAIL AS izpilddirektore un valdes priekšsēdētāja, un Artūras Vilimas (Artūras Vilimas), projekta koordinators Lietuvā un Polijā – Varšavā tikās ar Valsts Infrastruktūras un būvniecības ministrijas ministra vietnieku Andžeju Bitelu (Andrzej Bittel) un nacionālās dzelzceļa kompānijas PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. vadības padomes prezidenti Ireneušu Merhelu (Ireneusz Merchel), lai diskutētu par Rail Baltica projekta attīstību un realizāciju trīs Baltijas valstīs un Polijā.

Sarunu laikā Baiba Rubesa informēja projekta realizācijā iesaistītos poļu kolēģus par tādiem būtiskiem projekta sasniegumiem Baltijas valstīs kā Rail Baltica Starpvaldību līguma ratifikācija Lietuvas, Latvijas un Igaunijas  parlamentos. Tāpat tika vērsta uzmanība uz progresu projekta attīstībā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pirmajiem soļiem Baltijas trases būvprojektēšanā. Ņemot vērā to, ka dzelzceļa līnijas E75 modernizēšana Polijā un jaunas infrastruktūras būvniecība Baltijas valstīs ir savstarpēji saistītas, ir svarīgi nodrošināt ciešu sadarbību un saskaņotību tālākajā darbībā tik sarežģīta, unikāla un Eiropai stratēģiski nozīmīga pārrobežu ilgtermiņa projekta realizācijā.

Tā kā RB RAIL AS ir atbildīga par pārrobežu dzelzceļa būvniecību Lietuvā, tai skaitā arī posmā starp Lietuvas un Polijas robežu, klātesošās puses apsprieda projekta koordinācijas procesu, lai tiktu nodrošināta dzelzceļa līnijas savietojamība.

Ministrs Andžejs Bitels norādīja, ka speciālisti no Polijas ministrijas, poļu infrastruktūras pārvaldītāji un dzelzceļa institūts ir atvērti sadarbībai ar citām iesaistītajām pusēm no Baltijas valstīm, lai kopīgi noteiktu dzelzceļa parametrus un plānotu dzelzceļa līnijas darbības uzsākšanu. Pašlaik Polijā vērojams progress un iekļaušanās noteiktajos projekta laika izpildes termiņos.

Tikšanās laikā ar PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pārstāvjiem abas puses diskutēja par pārrobežu dzelzceļa līnijas efektīvu procesu pārvaldību projekta attīstības un būvniecības gaitā. Visas iesaistītās puses norādīja uz nepieciešamību izveidot kopīgu tehnisko darba grupu, lai būtu iespējams nodrošinātu veiksmīgu projekta koordinēšanas procesu. Grupas galvenais mērķis būtu sekmēt aktivitāšu realizāciju un veicināt dzelzceļa līnijas savietojamību pārrobežu dzelzceļa posmos. Eksperti no Polijas sadarbībā ar kopuzņēmumu RB RAIL AS uzsāks darbu pie operacionālā plāna pētījuma realizācijas, kam iepirkumu veicis RB RAIL AS. Šis pētījums ietvers Rail Baltica koridoru visā tā garumā no Varšavas līdz Helsinkiem.

Ireneušs Merhels akcentēja, ka Polija jau ir pabeigusi Rail Baltica posmu Varšava-Sadovne, kamēr celtniecība vēl joprojām noris posmā Sadovne–Čizeva. Projektēšanas dokumentācija šobrīd tiek saskaņota arī posmā Čizeva–Bjalistoka, tādējādi būvdarbus būs iespējams sākt jau nākamgad. Savukārt posma Bjalistoka–Elka projektēšanas dokumentācijas izstrāde tiks veikta uzreiz pēc pakalpojuma sniedzēja izvēles. Jānorāda, ka posmā Elka–PL/LT robeža šobrīd norit pakalpojuma sniedzēja veiktas nepieciešamās priekšizpētes par plānošanas un sagatavošanās darbiem, novērtējumu par dzelzceļa ietekmi uz vidi un derīgo izrakteņu uzskaiti.

“Esam gandarīti uzzinot, ka Polija ir sākusi izpētes darbus un realizē stratēģisko redzējumu par ātrgaitas dzelzceļa tīkla attīstību Polijas robežās. RB RAIL AS ir gatavi sadarboties, dalīties pieredzē un nodot līdz šim uzkrātās zināšanas par ātrgaitas vilciena trases attīstību Baltijas valstīs, kura maksimālais ātrums ir 240 km/h pasažieru pārvadājumiem un 120 km/h kravu pārvadājumiem,” saka Baiba Rubesa.

07.11.2017