Rail Baltica Rīcības grupa Viļņā apspriež progresu un projekta turpmāko attīstību

15. oktobrī Viļņā Rail Baltica Rīcības grupa tikās ar tehniskajiem ekspertiem no 3 Baltijas valstīm, Somijas, Polijas un pārstāvjiem no Eiropas Komisijas, INEA (Eiropas Inovācijas un Tīklu izpildaģentūra) un Rail Baltica kopuzņēmuma, lai saskaņotu Globālā projekta turpmāko attīstību.

 

Rīcības grupa izskatīja Detalizētā būvprojekta iepirkuma progresu un zemes atsavināšanas procesus visās trīs valstīs. Polijas delegācija informēja par izpētes  par dzelzceļa līnijas no Elkas līdz Polijas-Lietuvas robežai uzlabošanas iespējām, lai nodrošinātu tās atbilstību Rail Baltica būvprojektēšanas vadlīnijām, attīstību.

 

Tika prezentēti arī pirmie Rail Baltica operacionālā plāna rezultāti, kas sniedz ieskatu jaudas aprēķinos, laika plānā un satiksmes vadībā, lai sasniegtu optimālo pasažieru un kravas dzelzceļa līnijas pārvaldību visās valstīs.

 

Atzīstot Kauņas mezglā īstenoto aktivitāšu nozīmību, Rīcības grupa atbalstīja Rail Baltica posma no Polijas robežas līdz Kauņai un Kauņas mezgla teritoriālā plāna tālāko izstrādi un nepieciešamību attīstīt teritoriālo plānu arī savienojumam ar Viļņu.

 

Nākamā Rail Baltica Rīcības grupas tikšanas plānota 2018. gada decembrī.

19.10.2018