Rail Baltica kopuzņēmums ieceļ jaunu padomi

2019. gada 31. maijā Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS akcionāri – Rail Baltic Estonia OU, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas un Rail Baltica Statyba UAB – apstiprināja jaunu padomi, kas sastāv no sekojošiem biedriem: Karolis Sankovskis (Karolis Sankovski), Rail Baltica Statyba izpilddirektors, Rīa Sillave (Riia Sillave) Rail Baltic Estonia OU izpilddirektore, Anri Leimanis, Latvijas Mobilais Telefons uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Anti Mopels (Anti Moppel), Igaunijas Republikas Ekonomikas un Sakaru ministrijas padomnieks transporta un loģistikas jautājumos, Ligita Austrupe, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece, un Romas Švedas, UN Espoo Konvencijas ieviesējkomitejas priekšsēdētājs.

Latvijas akcionārs nolēma atsaukt abus pārstāvjus – Edvīnu Bērziņu un Vinetu Rudzīti, un iecelt neatkarīgo locekļi Anri Leimani–un Ligitu Austrupi RB Rail AS padomē. Šādā gadījumā tiek atsaukta visa padome un iecelta jauna.

Padomē ir seši locekļi no kuriem divus ieceļ katrs uzņēmuma akcionārs. Padomes locekļi tiek ievēlēti uz trīs gadiem.

07.06.2019