Uzņēmuma valde

AS “RB Rail” valdes sastāvā ir četri locekļi — valdes priekšsēdētāja, finanšu direktors, operacionālais direktors un tehniskais direktors, kas kopīgi pārstāv kopuzņēmumu. Valdes locekļus ievēl uz trīs gadiem.

 

Baiba A. Rubesa

Izpilddirektore un valdes priekšsēdētāja

Baiba A. Rubesa ir uzņēmēja ar starptautisku pieredzi dažādās uzņēmējdarbības jomās: naftas un gāzes sektors, mazumtirdzniecība, telekomunikācijas un autobūves rūpniecība. Rubesa ir dzīvojusi un strādājusi Kanādā, Vācijā, Čehoslovākijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Azerbaidžānā, Gruzijā, Turkmenistānā un Norvēģijā.

Kopš 2015. gada Baiba Rubesa ir AS “RB Rail” valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore. “RB Rail” ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopuzņēmums, kas dibināts ar mērķi īstenot nozīmīgāko dzelzceļa infrastruktūras projektu reģionā: Rail Baltica. Aprēķināts, ka projekta investīcijas varētu pārsniegt piecus miljardus eiro, un tā Baltijas posmu plānots pabeigt 2025. gadā. 2017. gada janvārī Rubesa tika apstiprināta Latvijas lielākā uzņēmuma “Latvenergo” padomes sastāvā. Pirms tam viņa darbojusies kā konsultante un biznesa attīstības vadītāja pašas vadītajā uzņēmumā SIA “RFactor”, kā arī pildījusi padomes locekles pienākumus Latvijas bankā “Citadele”, kas sniedz pakalpojumus Baltijas reģionā. Rubesa bijusi “Statoil ASA” viceprezidente korporatīvās sociālās atbildības jomā, “Statoil Azerbaijan” valdības un publisko lietu direktore, “Latvija Statoil” izpilddirektore un “Statoil Baltic States” mārketinga direktore.

Baiba Rubesa ir pildījusi padomes locekles pienākumus “DNB NORD” bankā, vadījusi Ārvalstu investoru padomi Latvijā, kā arī bijusi Latvijas tirdzniecības kameras viceprezidente Latvijā. Šobrīd Rubesa ir domnīcas “Providus” padomē, kā arī  Kokneses fonda padomē, kas atbalsta piemiņas vietas “Likteņdārzs” attīstību. Rubesa izglītību ieguvusi Jorkas Universitātē (York University) un Šo koledžā (Shaw Colleges) Toronto, Kanādā.

 

Kaspars Rokens

Operacionālais direktors un valdes loceklis

Kaspars Rokens ir pieredzējis vadītājs, kurš strādājis tādās sfērās kā enerģijas ražošana un sadale, tirdzniecība, ēku automatizācija un dažādu tehnoloģiju lietojums rūpniecībā. Kopš 1994. gada Rokens darbojas kā pārdošanas nodaļu un organizāciju vadītājs dažādos starptautiskos uzņēmumos.

Pēdējos piecus gadus Rokens pildījis uzņēmuma “Schneider Electric” Baltijas nodaļas prezidenta un izpilddirektora pienākumus un reģionālā vadītāja pienākumus Latvijā. Galvenie uzņēmuma klienti šajos gados bijušas būvsabiedrības, kas piedalījušās Latvijas Nacionālās bibiliotēkas, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars”, IX transporta koridora dzelzceļa elektrifikācijas Lietuvā, Igaunijas Nacionālā muzeja Tartu un citu objektu attīstīšanā. Kopš 2015. gada decembra Rokens ir Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas valdē.

2017. gada 24. aprīlī Kaspars Rokens kļuva par AS “RB Rail” valdes locekli un tika apstiprināts operacionālā direktora amatā. Rokenam ir maģistra grāds siltumenerģētikā, kas iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē, un Rīgas Ekonomikas augstskolā (SSE Rīga) iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

 

Ignas Degutis

Finanšu direktors un valdes loceklis

Ignas Degutis ir ekonomists ar plašu pieredzi finanšu vadībā, ieskaitot saimnieciskā pamatojuma izpēti, finanšu shēmu attīstību un līgumsarunu veikšanu valsts ekonomikai stratēģiski nozīmīgiem projektiem.

Degutis vadīja ekonomikas nodaļu uzņēmumā AB “Klaipedos Nafta” un attīstīja Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināļa būvniecības finansēšanas modeli, ko veidoja gan komercbanku aizdevumi, gan Eiropas Savienības līdzfinansējums. Tāpat Degutis ir darbojies uzņēmumā “Ernst & Young” kā procesu un risku vadības konsultants, kā arī ieņēmis citus amatus telekomunikāciju un apdrošināšanas uzņēmumos.

2015. gadā Degutis pievienojās Lietuvas lielākajam valsts uzņēmumam UAB “Lietuvos Energija”, lai attīstītu un īstenotu Vilņas un Kauņas koģenerācijas staciju finansēšanas plānu. 2016. gadā Degutis tika iecelts par komercdirektoru “Lietuvos Energija” grupas uzņēmumā UAB “Vilniaus kogeneracinė jėgainė”, kas īsteno atkritumu un biomasas koģenerācijas staciju projektu Viļņā.

Ignas Degutis uzsāka darbu uzņēmumā AS “RB Rail” kā finanšu direktors un valdes loceklis 2017. gada 24. aprīlī. Degutim ir bakalaura un maģistra grāds finanšu ekonomikā, kas iegūti ISM Vadības un ekonomikas universitātē Viļņā, Lietuvā.