Uzņēmuma valde

RB Rail AS valdes sastāvā ir četri locekļi — valdes priekšsēdētāja, finanšu direktors, operacionālais direktors un tehniskais direktors, kas kopīgi pārstāv kopuzņēmumu. Valdes locekļus ievēl uz trīs gadiem.

 

Timo Rīhimaki

Izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs

Timo Rīhimaki ir vadītājs ar plašu starptautisko un vietējo pieredzi dzelzceļa infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas biznesa vadībā.

Papildus tam viņš ir pieredzējis korporatīvo un biznesa pārmaiņu stratēģiju ieviešanā un starptautisku un multikulturālu uzņēmumu vadībā. Kā bijušais VR Track Oy viceprezidents un valdes loceklis viņš papildinās kopuzņēmumu ar vadības līmeņa pieredzi, kas gūta vienā no lielākajiem Somijas dzelzceļa inženierijas, būvniecības un uzturēšanas uzņēmumiem.

Astoņu darbības gadu laikā uzņēmumā VR Track Oy Timo Rīhimaki ieņēmis vairākus vadošus amatus, tādus kā starptautisko operāciju viceprezidents, korporatīvās stratēģijas viceprezidents, sliežu tehnikas biznesa viceprezidents, kā arī dzelzceļa materiālu un atbalsta pakalpojumu viceprezidents. Pirms darba VR Track Oy viņam bija 16 gadu ilga karjera Finnair Group kā vecākajam viceprezidentam klientu apkalpošanā, viceprezidentam globālajā pārdošanā, viceprezidenta palīgam mārketingā un nozares lietās, kravu pārvadājumos.

Ieguvis Henlija Biznesa skolas Redingas Universitātē (Apvienotajā Karalistē) maģistra grādu vadībā un administrēšanā (MBA), kā arī Mārketinga institūta (Somijā) diplomu mārketingā.

 

Igns Degutis

Finanšu direktors un valdes loceklis

Igns Degutis uzsāka darbu pie Rail Baltica projekta kā finanšu direktors un valdes loceklis RB Rail AS 2017. gada jūnijā. Viņš ir projektu vadības eksperts ar plašu pieredzi finanšu ekonomikā, ieskaitot saimnieciskā pamatojuma izpēti, finanšu modeļu attīstību un līgumsarunu vešanu projektos ar nacionālu un reģionālu stratēģisku nozīmi. Pirms darba uzsākšanas “RB Rail AS”, Degutis piesasitīja finansējumu atkritumu koģenerācijas, kā arī biomasas apvienotās siltuma un enerģijas stacijām Viļņā un Kauņā, strādājot par Finanšu direktoru AS Vilniaus kogeneracinė jėgainė un projektu vadītāju Lietuvos Energija grupā, kas ir lielākais enerģētikas uzņēmums Lietuvā. Ignas Degutis vadījis ekonomikas nodaļu uzņēmumā Klaipedos Nafta AB un bija atbildīgs par LNG Termināļa ieviešanu, finansēšanu un tiesisko aspektu ievērošanu. Tāpat viņš ir strādājis uzņēmumā “Ernst & Young” kā procesu un risku vadības konsultants Viļņā un Rīgā. Degutis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) programmu “Profesionāls valdes loceklis” absolvents un Degutim ir maģistra grāds finanšu ekonomikā no ISM Vadības un ekonomikas universitātes Viļņā, Lietuvā.

 

Marts Nilsens

Tehniskais direktors un valdes loceklis

Marts Nilsens ir tehnoloģiju vadības profesionālis ar plašu praktisko pieredzi informāciju tehnoloģijās, telekomunikācijā un banku nozarē. Viņš ir vadījis komandas multikulturālā vidē, veidojis un pārveidojis organizācijas, būvējis tīklus un vadījis ikdienas operācijas.

Pēdējos četrus gadus vadījis Swedbank infrastruktūras attīstību, fokusējoties uz digitālajām pārmaiņām, ieskaitot stratēģiju un arhitektūru, infrastruktūras attīstību un automatizāciju. Pirms tam Marts 12 gadus strādājis telekomunikāciju uzņēmumā TELE2, ieņemot Igaunijas un Baltijas līmeņa CTIO/ valdes locekļa amatus un pārveidojot vēlu tirgū ienākošu jaunuzņēmumu par konkurētspējīgu, augstas kvalitātes, pilnībā darbspējīgu telekomunikācijas operatoru ar valsts mēroga pārklājumu. Marts ir bijis atbildīgs par lieliem infrastruktūras projektiem, ieskaitot līgumsaistību vienošanos ar lielākajiem infrastruktūras pārdevējiem. Vienlaikus, viņš kā padomes loceklis ir piedalījies publiskā privātā partnerībā starp ES un Igaunijas Republiku (EstWin), kuras mērķis ir nodrošināt optisko šķiedru platjoslas piekļuvei visā Igaunijas teritorijā.

Marts Nilsens uzsāka darbu RB Rail AS kā tehniskais direktors un valdes loceklis 2018. gada 19. martā. Viņam ir maģistra grāds no Tallinas Tehniskās universitātes elektrotehnikā un MBA grādu no Igaunijas biznesa skolas.